"อิมแพ็ค" จัดงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมก่อสร้างใหญ่สุดในอาเซียน BCT EXPO 2022

"อิมแพ็ค" จัดงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมก่อสร้างใหญ่สุดในอาเซียน BCT EXPO 2022

“อิมแพ็ค” ประกาศเดินหน้าจัดงานแสดงสินค้าเจรจาธุรกิจเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน "BCT EXPO 2022" บนพื้นที่จริง ตั้งแต่วันที่ 21-23 ก.ย.65

นางสาวพีรยาพัณณ์ พงษ์สนาม ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายโครงการ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด เปิดเผยถึงข้อมูลทางการตลาดมูลค่าอุตสาหกรรมเครื่องมือก่อสร้างไทยคาดว่าจะเติบโตคิดเป็น 6.34% มาจากความต้องการของอุตสาหกรรมการก่อสร้างและการขนส่ง เนื่องจากภาครัฐบาลมีการลงทุนในโครงการสร้างทางด่วน, รถไฟฟ้าใต้ดิน, และการก่อสร้างสนามบินอย่างต่อเนื่อง และในปี 2565 มูลค่าอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างคาดว่าจะเติบโตเพิ่มขึ้นอีก 3-5% จึงถือเป็นโอกาสที่ดีของผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี อาคาร และการก่อสร้าง ที่จะนำเสนอสินค้าและบริการต่างๆ สนับสนุนภาพรวมที่กำลังเติบโต

ประกอบกับสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีแนวโน้มดีขึ้น ทาง อิมแพ็ค จึงร่วมกับพันธมิตรธุรกิจภาครัฐและเอกชน เตรียมความพร้อมจัดงานแสดงสินค้าเจรจาธุรกิจเพื่ออุตสาหกรรมเทคโนโลยี ก่อสร้าง อาคาร ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน Building Construction Technology Expo 2022 หรือ BCT Expo 2022 บนพื้นที่จริงจากเดิมที่จัดงานในรูปแบบออนไลน์ พร้อมนำเสนอเทคโนโลยี, โซลูชันดิจิทัล, ระบบเครื่องจักรและอุปกรณ์ เพื่ออาคารและการก่อสร้างจากผู้ประกอบการบริษัทชั้นนำกว่า 100 แบรนด์ พร้อมนำเสนอสินค้าและบริการไปยังผู้ชมงานกว่า 4,000 รายจากทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมอาคารและการก่อสร้างทั้งในประเทศไทยและนานาประเทศในภูมิภาคอาเซียน

 

โดยวางรูปแบบการจัดงานฯ ให้สอดคล้องแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล ภายใต้ธีม “คุณพร้อมหรือยังกับการก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลของอุตสาหกรรมอาคารและการก่อสร้าง?” เพื่อร่วมสนับสนุนและขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมอาคารและการก่อสร้างในหลากหลายแง่มุม นอกเหนือจากงานแสดงสินค้าแล้วภายในงาน BCT Expo 2022 ยังมีเวทีสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างเครือข่ายทางธุรกิจในอุตสาหกรรมอาคารและการก่อสร้าง เพื่อพบปะและแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีล่าสุดรวมไปถึงประเด็นสำคัญต่างๆ ในอุตสาหกรรมผ่านกิจกรรมงานสัมมนาและเวิร์กชอปจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการภาคเอกชนชั้นนำ อาทิ กรมโยธาธิการและผังเมือง, Italian Trade & Investment Agency, China Council for Promotion of International Trade, สมาคมแบบจำลองสารสนเทศอาคาร, สมาคมแบบจำลองอาคารประเทศอินเดีย, สมาคมวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคาร, สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และอีกมากมาย 

งาน BCT Expo 2022 มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2565 บนพื้นที่ 5,000 ตารางเมตร ของอาคาร 8 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี รองรับผู้ร่วมแสดงสินค้า-บริการ ผู้ร่วมประชุมสัมมนาและผู้สนใจเจรจาธุรกิจทั้งในประเทศไทยและจากต่างประเทศ สร้างความคึกคักให้แวดวงอุตสาหกรรมก่อสร้างอีกครั้ง

"อิมแพ็ค" จัดงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมก่อสร้างใหญ่สุดในอาเซียน BCT EXPO 2022