รฟม.แจงยิบเกณฑ์ประมูลสายสีส้ม เปิดโพยเอกชนไทย - เทศเข้าข่ายชิง

รฟม.แจงยิบเกณฑ์ประมูลสายสีส้ม เปิดโพยเอกชนไทย - เทศเข้าข่ายชิง

รฟม.กางหลักเกณฑ์ชิงรถไฟฟ้าสายสีส้มรอบใหม่ เปิดโพยแต่ละเงื่อนไขสุดหิน เอกชนไทย – เทศเข้าข่ายประมูลไม่ต่ำ 4 ราย เดินหน้าคัดคะแนนเทคนิคสอบผ่านต้อง 90% เตรียมตัวให้พร้อมเปิดรับซอง 27 ก.ค.นี้

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ขณะนี้อยู่ระหว่างเปิดขายซองเอกสารประมูลโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ถึงวันที่ 10 มิ.ย.นี้ ซึ่งปัจจุบันแน่นอนว่ายักษ์ใหญ่ของวงการรถไฟฟ้าในไทยอย่างบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ บีอีเอ็ม และบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เข้าซื้อซองเอกสารแล้ว

สำหรับการประกวดราคาครั้งนี้ ถือเป็นการดำเนินการรอบสอง หลังจากที่ก่อนหน้านี้ รฟม.ต้องประกาศยกเลิกการประมูลเมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2564 จากการปรับเกณฑ์คัดเลือกเอกชน เป็นเหตุให้มีเอกชนผู้ยื่นข้อเสนอยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลาง เพื่อขอทุเลาการบังคับใช้หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ชนะฉบับใหม่ และเป็นเหตุให้ รฟม.ต้องกลับมาทบทวนรายละเอียดเอกสารประกวดราคา ซึ่งใช้ระยะเวลาผ่านมาถึง 1 ปี

แต่ท้ายที่สุดหลัง รฟม.ขายซองเอกสารเมื่อวันที่ 27 พ.ค.ที่ผ่านมา ก็เริ่มมีข้อกังวลต่อการประมูลครั้งนี้ที่เรียกว่าเป็นโจทย์หินต่อเอกชนทั้งไทย - เทศอย่างมาก ด้วยข้อกำหนดเงื่อนไขคัดเลือกเอกชนทั้งคุณสมบัติทางด้านเทคนิค ประสบการณ์ และผลงานของผู้เข้ายื่นการคัดเลือกเอกชน โดยกำหนดเกณฑ์คะแนนด้านเทคนิคสูงถึง 85% ในแต่ละหัวข้อ และ 90% สำหรับคะแนนรวม

ร้อนถึง รฟม.เร่งออกมาชี้แจงข้อมูลในแต่ละโจทย์ พร้อมยืนยันว่าจากการตรวจสอบคุณสมบัติด้านเทคนิค ประสบการณ์ และผลงานของเอกชนที่มีผลงานกับรัฐบาลไทย พบว่ามีเอกชนเข้าข่ายร่วมประมูลโครงการนี้ได้ ไม่ต่ำกว่า 4 – 5 ราย ดังนี้

งานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ใต้ดินด้วยหัวเจาะ

ต่างชาติ 5 ราย

ในประเทศ 5 ราย 

งานออกแบบและก่อสร้างสถานีใต้ดินหรือยกระดับของระบบขนส่งมวลชน

ต่างชาติ 6 ราย

ในประเทศ 3 - 4 ราย

งานออกแบบและก่อสร้างทางวิ่งพร้อมรางที่สาม แบบไม่ใช้หินโรยทางสำหรับงานระบบราง

ต่างชาติ 1 ราย

ในประเทศ 4 ราย

อีกทั้งเอกชนที่จะยื่นข้อเสนอยังสามารถรวมกลุ่มนิติบุคคลได้ การที่มีเอกชนมากรายที่มีประสบการณ์เข้าข่ายนั้น จึงถือเป็นทางเลือกที่หลากหลายและเปิดกว้างในการรวมกลุ่มนิติบุคคลเพื่อให้ผลงานก่อสร้างงานโยธาครบถ้วน นอกจากนี้ ในการยื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถใช้ผลงานก่อสร้างงานโยธาของผู้รับจ้างมาใช้เป็นผลงานของผู้ยื่นข้อเสนอได้

ส่วนผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลงานเฉพาะงานเดินรถ สามารถที่จะใช้ผลงานของผู้รับจ้างงานโยธาได้มากราย โดยไม่จำเป็นต้องมาร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ยื่นข้อเสนอ ซึ่งจะทำให้เกิดความสะดวกในการรวมกลุ่ม และเกิดการแข่งขัน ทั้งนี้ บริษัทที่ไม่มีผลงานทั้งงานโยธาและงานเดินรถแต่มีเงินทุน ก็สามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ยื่นข้อเสนอได้

โดยข้อกำหนดสำหรับเอกชนที่มีผลงานเดินรถ ได้กำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถใช้ผลงานเดินรถจากทั่วโลกได้ ซึ่งไม่จำกัดเฉพาะผู้ที่มีประสบการณ์ในไทย และในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นกลุ่มนิติบุคคล ผู้นำกลุ่มจะมีผลงานก่อสร้างงานโยธาหรือผลงานเดินรถก็ได้ ทำให้เอกชนผู้เดินรถทั้งไทยและต่างชาติ และผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธาสามารถเป็นผู้นำกลุ่มได้จำนวนมากราย โดยจะมีผู้นำกลุ่มไทยอย่างน้อย 4-5 ราย และต่างชาติอีกจำนวนมาก

ทั้งนี้ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) จะดำเนินการในลักษณะโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน (พีพีพี) โดยจะขายซองเอกสารคัดเลือกเอกชน (RFP) ระหว่างวันที่ 27 พ.ค. - 10 มิ.ย.2565 และมีกำหนดรับซองข้อเสนอในวันที่ 27 ก.ค.2565 ก่อนเปิดซองข้อเสนอในวันที่ 1 ส.ค.2565 เพื่อลงนามในสัญญาร่วมลงทุนภายในปลายปีนี้