กรมชลฯ เร่งระบายน้ำ ‘ลำเชียงไกร’ จะเข้าสู่ภาวะปกติในเร็ววันนี้

กรมชลประทาน ได้ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งระบายน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำลำเชียงไกรตอนล่าง

กรมชลประทาน ได้ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งระบายน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำลำเชียงไกรตอนล่าง ด้วยการผันน้ำลงสู่ลำสะแทด และแม่น้ำมูลอย่างต่อเนื่อง พร้อมเปิดบานประตูระบายน้ำในลำเชียงไกรตอนล่างทุกแห่ง เร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำมูลให้เร็วที่สุดด้วย ซึ่งปริมาณน้ำที่ระบายลงสู่ลำสะแทดและแม่น้ำมูลนั้น จะไม่ส่งผลกระทบต่อลำน้ำทั้ง 2 แห่งแต่อย่างใด เนื่องจากยังมีพื้นที่รับน้ำได้อีกมาก นอกจากนี้ ยังได้จัดส่งเครื่องจักร เครื่องมือ เข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมด้วยเช่นกัน

ปัจจุบันสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนบน และอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่าง มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆ ของลุ่มน้ำลำเชียงไกร ขณะนี้ระดับน้ำลดลงตามลำดับแล้ว คาดว่าหากไม่มีฝนตกหนักมาเพิ่ม สถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติในเร็ววันนี้