เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) คว้ารางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศ - นักบริหารดีเด่น

เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) คว้ารางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศ - นักบริหารดีเด่น

บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) คว้ารางวัล "องค์กรที่มีความเป็นเลิศ" และ "นักบริหารดีเด่น" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน

นายอารภัฏ สังขรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) รับ 2 รางวัลอันทรงเกียรติ ได้แก่ รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศ สาขาบริหารและพัฒนาธุรกิจ (Organization of the Year 2022)

และรางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี สาขาบริหารและพัฒนาองค์กร (Executive of The Year 2022) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยได้รับมอบจากพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรีและรองเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส ภายใต้โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน โดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย 

 

 

พิสูจน์อักษร  โดย....สุรีย์   ศิลาวงษ์