ส่งออกไทยเดือนเม.ย เริ่มชะลอตัว แต่ยังขยายตัว 9.9 %

ส่งออกไทยเดือนเม.ย เริ่มชะลอตัว แต่ยังขยายตัว 9.9 %

พาณิชย์ เผย ส่งออกเดือน เม.ย.ขยายตัว 9.9 % มูลค่า 23,521  ล้านดอลสาร์ รวม 4 เดือน ขยายตัว13.7%  มีมูลค่า 97,122 ล้านดอลลาร์ 

นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การส่งออกของไทยเดือนเม.ย. 2565 ขยายตัว  9.9% มีมูลค่า 23,521  ล้านดอลสาร์ เป็นการขยายตัวต่อเนื่อง ขณะที่การนำเข้า ขยายตัว 21.5% มีมูลค่า 25,429 ล้านดอลลาร์ ส่งผลให้ไทยขาดดุลการค้า 1,908 ล้านดอลลาร์  การส่งออกที่ขยายตัวเป็นผลมาจาก สินค้าสำคัญ 3 หมวดสำคัญมีการเติบโต เช่น สินค้าการเกษตร สินค้าเกษตรอุตสาหกรรม และสินค้าอุตสาหกรรม

ส่วนการส่งออก 4 เดือน (ม.ค.-เม.ย. 2565) ขยายตัว 13.7%  มีมูลค่า 97,122 ล้านดอลลาร์ ขยายตัวสูงสุด ขณะที่  การนำเข้า ขยายตัว 19.2% มีมูลค่า 99,975 ล้านดอลลาร์ ส่งผลให้ไทยขาดดุลการค้า 2,852 ล้านดอลลาร์

 

สำหรับ สินค้าส่งออกสำคัญ  คือ สินค้าเกษตรอุตสาหกรรมเกษตร ขยายตัว 10.8% มูลค่า 4,443 ล้านดอลลาร์  สินค้าที่ส่งออกขยายตัว เช่น  ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ข้าว เงาะสด  มังคุดสด และมะม่วงสด  พร้อมกันนี้  จะเร่งผลักดันการส่งออกข้าว โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ  ทั้งข้าวนึ่ง  ปลายข้าว ข้าวขาว  ข้าวเหนียว  และแนวโน้มการส่งข้าวปีนี้คิดว่าจะเกินเป้าที่กำหนดไว้ ปีที่แล้วส่งออก 6.1 ล้านตัน ปีนี้แนวโน้มจะส่งออกได้ 7-8 ล้านตัน

สินค้าอุตสาหกรรม ขยายตัว 8.3% มูลค่า  17,962 ล้านดอลลาร์  สินค้าที่ส่งออกขยายตัว  เช่น  ผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม  อัญมณีและเครื่องประดับ  เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ และแผงวงจรไฟฟ้า

สำหรับ ปัจจัยที่เป็นบวกสำหรับการส่งออกในเดือนเม.ย.ขยายตัว และในอนาคตมีหลายปัจจัย เช่น การเร่งรัดการส่งเสริมการส่งออกข้าวโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ ทูตพาณิชย์ได้มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ซื้อจากต่างประเทศ โดยเฉพาะร้านอาหารไทยในต่างประเทศให้หันมาใช้ข้าวหอมมะลิมากขึ้น และข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ได้รับเครื่องหมาย GI ของสหภาพยุโรปกลายเป็นจุดขายสำคัญ และสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเร่งรัดการเจรจาส่งออกข้าวเป็นกำลังเสริมสำคัญหนุนการส่งออก

การขยายความร่วมมือกับตลาดใหม่ เช่น ภูฏานมุ่งเน้นสมุนไพรไทยและยาแผนโบราณ  การลงนาม Mini-FTA เช่น กับอินเดีย รัฐเตลังคานา กับจีนมณฑลไห่หนานและกานซู่ มีผลในการกระตุ้นการส่งออกในอนาคตได้  การประชุม JTC ไทย-เวียดนาม

 

ล่าสุดที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ช่วยให้การส่งผลไม้ผ่านแดนจากเวียดนามไปจีนคล่องตัวขึ้นในอนาคต และขอให้เวียดนามยกเลิกระงับการนำเข้าไก่ เงาะและมะม่วง ถ้าสำเร็จจะช่วยเสริมตัวเลขส่งออกได้มากขึ้น รวมทั้ง การส่งเสริมการค้าในแพลตฟอร์มออนไลน์ในตลาดเวียดนาม การเจรจาระดับทวิภาคีเพื่อการส่งออกเช่น กับเปรูและฮ่องกง ที่จะช่วยนำเข้าข้าวพรีเมี่ยมจากไทยมากขึ้น กับเวียดนามมองโกเลีย จะเป็นปัจจัยบวกสำคัญสำหรับการส่งออกในอนาคต

การส่งเสริมการส่งออกผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์รวมทั้งทำOBM จับคู่ธุรกิจออนไลน์ จะมีส่วนสำคัญด้านตัวเลขการส่งออกและจะทำต่อเนื่อง ภาคการผลิตโลกในภาพรวมยังขยายตัว ดัชนี PMI (Purchasing Managers Index หรือ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ )ยังอยู่ในระดับเหนือ 50 ต่อเนื่อง เป็นเดือนที่ 22 ถือเป็นสัญญาณบวกที่จะนำเข้าสินค้าจากไทย เพื่อใช้ในการผลิตมากขึ้น ค่าเงินบาทยังอ่อนค่า มีส่วนช่วยเสริมให้ตัวเลขการส่งออกดีขึ้น