Report & Corporate News (26 พฤษภาคม 2565)

Report & Corporate News (26 พฤษภาคม 2565)

คาดผลการดำเนินงานของ CK จะค่อยๆ ดีขึ้นสาเหตุหลักๆจากแนวโน้ม Backlog, ONEE ฝ่ายบริหารคาดว่าจะเห็นรายได้จากการโฆษณาและการจัดการลิขสิทธิ์ลดลงใน 2Q22

CK

 Maintained

BUY

TP: 23.80 บาท

 

เราคาดว่าผลการดำเนินงานของ CK จะค่อยๆ ดีขึ้นโดยมีสาเหตุหลักๆจากแนวโน้ม Backlog ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะจากการประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ซึ่ง CK มีข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน) และ Backlog ใหม่จากเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำหลวงพระบางในปี 2023 ดังนั้น ผลการดำเนินงานของ CK น่าจะดีขึ้น แม้มีต้นทุนวัสดุที่สูง คงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย: 23.80 บาท

ONEE

 Maintained

BUY

TP: 13.40 บาท

 

โทนการประชุมนักวิเคราะห์เป็นไปในเชิงบวกเล็กน้อย ฝ่ายบริหารคาดว่าจะเห็นรายได้จากการโฆษณาและการจัดการลิขสิทธิ์ลดลงใน 2Q22 อย่างไรก็ตามอัตรากำไรขั้นต้นใน 2Q22 น่าจะดีขึ้นเนื่องจากต้นทุนการผลิตที่ลดลง โดยรวมแล้ว เราคาดว่ารายได้จะฟื้นตัวใน 2H22 จากการฟื้นตัวของ adex และสถานการณ์ความไม่แน่นอนทั่วโลกที่คลี่คลายลง คงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย: 13.40 บาท

GULF และ GUNKUL

GULF มีมติอนุมัติให้บริษัท กัลฟ์ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์จี จำกัด (Gulf Renewable Energy) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ GULF ถือหุ้น 100% เข้าลงนามในสัญญาความร่วมมือกับ บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง (GUNKUL) ในการลงทุนและพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียน (Joint Venture Agreement) (อินโฟเควสท์)

EGCO

บริษัทคาดผลการดำเนินงานในไตรมาส 2/65 จะเติบโตต่อเนื่องจากไตรมาส 1/65 ที่มีรายได้ 12,499.09 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 4,115.81 ล้านบาท เนื่องด้วยไตรมาสนี้จะมีการจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำน้ำเทิน 1 (EGCO ถือหุ้น 25%) กำลังการผลิตติดตั้ง 650 เมกะวัตต์ ปัจจุบันมีความคืบหน้าการก่อสร้างแล้ว 98.85% รวมถึงโครงการขยายระบบขนส่งน้ำมันทางท่อ ของ ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค (TPN) กำลังการขนส่ง 5,443 ล้านลิตรต่อปี (EGCO ถือหุ้น 44.6%) ซึ่งปัจจุบันมีการก่อสร้างไปแล้ว 99.33% (อินโฟเควสท์)