ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 36.9745 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.1184 บาท/ยูโร

ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 36.9745 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.1184 บาท/ยูโร

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราถัวเฉลี่ยค่าเงินยูโรต่อบาท ณ สิ้นวันทำการวันพุธ (25 พ.ค. 65) อยู่ที่ระดับ 36.9745 บาท/ยูโร 

เทียบกับ ณ สิ้นวันทำการวันอังคาร (24 พ.ค. 65) อยู่ที่ระดับ 36.8561 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.1184 บาท/ยูโร)