ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 36.8561 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.1699 บาท/ยูโร)

ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 36.8561 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.1699 บาท/ยูโร)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราถัวเฉลี่ยค่าเงินยูโรต่อบาท ณ สิ้นวันทำการวันอังคาร (24 พ.ค. 65) อยู่ที่ระดับ 36.8561 บาท/ยูโร 

เทียบกับ ณ สิ้นวันทำการวันจันทร์ (23 พ.ค. 65) อยู่ที่ระดับ 36.6862 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.1699 บาท/ยูโร)