ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 34.190 บาท/ดอลลาร์ (แข็งค่า 0.098 บาท/ดอลลาร์)

ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 34.190 บาท/ดอลลาร์ (แข็งค่า 0.098 บาท/ดอลลาร์)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราอ้างอิงค่าเงินบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำการวันอังคาร (24 พ.ค. 65) อยู่ที่ระดับ 34.190 บาท/ดอลลาร์

เทียบกับอัตราอ้างอิงของสิ้นวันทำการวันจันทร์ (23 พ.ค. 65) อยู่ที่ระดับ 34.288 บาท/ดอลลาร์ (แข็งค่า 0.098 บาท/ดอลลาร์)