พลังงาน ‘ตรึง’ ดีเซล 32 บาทอีก 1 สัปดาห์!

กบน.เคาะตรึงราคาดีเซล 32 บาท ต่ออีกสัปดาห์ บรรเทาผลกระทบประชาชนช่วงเปิดเทอม ขณะที่กองทุนน้ำมันฯ ติดลบแล้ว 7.6 หมื่นล้าน เร่งหารือคลังคาดได้ข้อสรุปกู้เงินก้อนแรก 2 หมื่นล้านภายในเดือนนี้

ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง  วิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ระบุ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง หรือ กบน. มีมติให้คงราคาดีเซลในสัปดาห์นี้ไว้ที่ 32 บาทต่อลิตร ถึงวันที่ 30 พ.ค.2565 โดยสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกยังคงอยู่ในเกณฑ์สูงแต่ไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว โดยราคาน้ำมันดีเซล 138.48 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล (เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565) เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาผลกระทบในช่วงเวลานี้ให้กับประชาชน และเป็นช่วงเวลาของการเปิดภาคเรียน ซึ่งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงยังสามารถบริหารจัดการสภาพคล่องได้ โดยพิจารณาจากปัจจัยตลาดโลกราคาน้ำมันในปัจจุบันยังไม่ได้มีการปรับเพิ่มขึ้น โดยราคาน้ำมันดิบดูไบอยู่ที่ประมาณ 108 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

ทั้งนี้ การพิจารณาของ กบน.เป็นไปตามมมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง 10 มาตรการลดค่าครองชีพประชาชน โดยรัฐบาลจะเข้าไปช่วยเหลือส่วนที่ราคาน้ำมันดีเซลปรับเพิ่มขึ้นครึ่งหนึ่ง ซึ่ง กบน. ได้พิจารณาปรับราคาน้ำมันดีเซลครั้งแรกมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นมา โดยปรับขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 32 บาทต่อลิตร และจะทยอยปรับขึ้นลงดูสถานการณ์เป็นรายสัปดาห์ โดยกำหนดเพดานไว้ไม่เกิน 35 บาทต่อลิตร รวมทั้งรัฐบาลยังขยายมาตรการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลต่ออีก 2 เดือน เดิมสิ้นสุด 20 พฤษภาคม 2565 เป็นสิ้นสุด 20 กรกฎาคม 2565 โดยปรับลดอัตราภาษีลง 5 บาทต่อลิตร 

อย่างไรก็ดี อัตราภาษีที่ลดลง 5 บาทต่อลิตร คิดเป็นฐานภาษีที่ลดจริงสำหรับดีเซล B5 อยู่ที่ 4.65 บาทต่อลิตร และการลดภาษีนี้ไม่ได้ลดราคาหน้าสถานีน้ำมันทันที เพราะต้องนำมาช่วยกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงพยุงราคาดีเซลให้อยู่ในอัตราไม่เกิน 35 บาทต่อลิตรให้ได้นานขึ้น

สำหรับประมาณการฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงปัจจุบัน วันที่ 22 พ.ค.2565 ติดลบ 76,291 ล้านบาท แบ่งเป็นบัญชีน้ำมันติดลบ 41,419 ล้านบาท และบัญชีก๊าซหุงต้มติดลบ 34,872 ล้านบาท โดยมีกระแสเงินสดรวม 13,669 ล้านบาท แบ่งเป็นบัญชีเงินฝากธนาคารที่ 2,556 ล้านบาท และบัญชีเงินฝากที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 14,133 ล้านบาท ซึ่ง กบน.จะจับตาราคาน้ำมันดิบตลาดโลกต่อเนื่อง โดยคงกรอบไม่เกินลิตรละ 35 บาท

ทั้งนี้ คาดว่าสัปดาห์หน้าฐานะกองทุนฯ จะติดลบ 78,000 – 80,000 ล้านบาท ซึ่งจะส่งผลให้ กบน.พิจารณาปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซลสัปดาห์หน้าหรือไม่นั้น ขณะนี้ยังไม่สามารถตอบได้ เพราะต้องติดตามราคากันรายวัน แล้วนำมาพิจารณาในสัปดาห์หน้า

สำหรับกู้ก้อนแรก 20,000 ล้านบาท เพื่อนำมาเสริมสภาพคล่องให้กับกองทุนน้ำมัน ขณะนี้ยังอยู่กระบวนการหารือสถาบันทางการเงิน ให้เป็นไปตามเงื่อนไขตามกรอบเวลาเติมระบบเดือน มิ.ย.2565 เพื่อจ่ายหนี้คืนบางส่วนได้บ้าง ทั้งนี้ เมื่อมีเงินเข้ามาจะวิเคราะห์สถานการณ์การเงินได้ว่าจะใช้สนับสนุนอย่างไร และหากกู้เงินความสามารถในการคืนเป็นอย่างไร คืนตามกำหนดหรือไม่ โดยคาดว่าจะได้ความชัดเจนภายในสิ้นเดือนนี้ แต่ยืนยันว่ากองทุนยังมีเงินอุดหนุนของรัฐบาลจะเอามาช่วยอีกช่องทางตามมาตรา 6 (2) พ.ร.บ.กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2562 กรณีที่รัฐบาลจะสามารถเข้ามาอุดหนุนได้เมื่อเกิดเหตุกรณีฉุกเฉิน