ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2565

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2565

ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (มิ.ย.) กรุงเทพฯ 76.45 สงขลา 76.20 (ก.ค.) กรุงเทพฯ 76.65 สงขลา 76.40 น้ำยางข้น 60% (มิ.ย.) กรุงเทพฯ 52.90 สงขลา 52.65 (ก.ค.) กรุงเทพฯ 53.10 สงขลา 52.85

  ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.)   
ชนิด        (บาท/กก.) เดือนมิถุนายน 2565 เดือนกรกฎคม 2565
ยางแผ่นรมควัน กรุงเทพฯ สงขลา กรุงเทพฯ สงขลา
ชั้น 1 76.45 76.20 76.65 76.40
ชั้น 2 75.85 75.60 76.05 75.80
ชั้น 3 75.30 75.05 75.50 75.25
ชั้น 4 75.00 74.75 75.20 74.95
ชั้น 5 74.55 74.30 74.75 74.50
ยางแท่ง        
STR5L 77.00 76.75 77.20 76.95
STR20 57.00 56.75 57.20 56.95
น้ำยางข้น 60% 52.90 52.65 53.10 52.85
         
         
ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย      
         
         

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2565

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2565