ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 36.7659 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.0762 บาท/ยูโร)

ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 36.7659 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.0762 บาท/ยูโร)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราถัวเฉลี่ยค่าเงินยูโรต่อบาท ณ สิ้นวันทำการวันศุกร์ (20 พ.ค. 65) อยู่ที่ระดับ 36.7659 บาท/ยูโร 

เทียบกับ ณ สิ้นวันทำการวันพฤหัสบดี (19 พ.ค. 65) อยู่ที่ระดับ 36.6897 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.0762 บาท/ยูโร)