ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 34.447 บาท/ดอลลาร์ (แข็งค่า 0.183 บาท/ดอลลาร์)

ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 34.447 บาท/ดอลลาร์ (แข็งค่า 0.183 บาท/ดอลลาร์)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราอ้างอิงค่าเงินบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำการวันศุกร์ (20 พ.ค. 65) อยู่ที่ระดับ 34.447 บาท/ดอลลาร์

เทียบกับอัตราอ้างอิงของสิ้นวันทำการวันพฤหัสบดี (19 พ.ค. 65) อยู่ที่ระดับ 34.630 บาท/ดอลลาร์ (แข็งค่า 0.183 บาท/ดอลลาร์)