ปิดฉากรัฐมนตรีการค้าเอเปค ไร้แถลงการณ์ร่วม

ปิดฉากรัฐมนตรีการค้าเอเปค ไร้แถลงการณ์ร่วม

ประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค ยังไม่มีแถลงการณ์ร่วม หลังยังมีประเด็นที่ยังถกเถียงที่ยังหาข้อสรุปไม่ได้ เตรียมออกแถลงการณ์ของประธานการประชุมแทน

การประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปด ปิดฉากลงแล้ววันนี้ หลังมีการประชุม  2 วัน ตั้งแต่วันที่ 21-22 พ.ค.2565 โดยประเด็นสำคัญของการประชุมครั้งนี้ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ คือ เป้าหมายสำคัญในการขับเคลื่อนเอเปคจากกรอบความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจการค้าของกลุ่มเศรษฐกิจเอเปค 21 ประเทศและมีเป้าหมายขับเคลื่อนให้เอเปคพัฒนาไปเป็น FTA ต่อไปในอนาคต ตั้งเป้าหมายว่าจะทำให้สำเร็จในปี 2040  และการชูโมเดลการขับเคลื่อนการใช้โมเดลทางเศรษฐกิจที่ถือว่าเป็นวาระแห่งชาติของประเทศไทยคือ BCG Model (Bio-Circular-Green Economy) ในการขับเคลื่อน SMEs โดยเฉพาะ Micro SMEsให้กลายเป็นฐานรากสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยและกลุ่มประเทศเอเปคต่อไปอย่างยั่งยืน

รายงานข่าวแจ้งว่า  ผลการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปก ซึ่งเดิมจะมีการออกแถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีการค้าเอเปค   แต่ล่าสุดจะไม่มีแถลงการณ์การร่วม เนื่องจากยังมีบางเรื่องที่ไม่เห็นด้วย และส่วนหนึ่งน่าจะมาจากเป็นผลของความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน  โดยรัสเซียซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกอเปค  ทั้งนี้ในช่วงของการประชุมใน  2 วันที่ผ่านมา   มี  5 ประเทศที่แสดงจุดยืนประท้วงรัสเซียคือ สหรัฐ แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และญี่ปุ่น โดยครั้งนี้จะออกแถลงการณ์ของประธานการประชุม คือ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

 

ก่อนหน้านี้ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค มีกำหนดการที่จะแถลงข่าวผลการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปคในเวลา 11-45-12.45 น. แต่ได้แจ้งต่อสื่อมวลชนทราบว่า ขอเลื่อนการแถลงไปในเวลา  14.30  น. หลังการหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าระหว่างประเทศส่งเสริมการส่งออกธุรกิจขนาดเล็กและการพัฒนาด้านเศรษฐกิจแคนาดา