ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 34.630 บาท/ดอลลาร์ (อ่อนค่า 0.006 บาท/ดอลลาร์)

ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 34.630 บาท/ดอลลาร์ (อ่อนค่า 0.006 บาท/ดอลลาร์)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราอ้างอิงค่าเงินบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำการวันพฤหัสบดี (19 พ.ค. 65) อยู่ที่ระดับ 34.630 บาท/ดอลลาร์

เทียบกับอัตราอ้างอิงของสิ้นวันทำการวันพุธ (18 พ.ค. 65) อยู่ที่ระดับ 34.624 บาท/ดอลลาร์ (อ่อนค่า 0.006 บาท/ดอลลาร์)