ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2565

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2565

ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (มิ.ย.) กรุงเทพฯ 76.15 สงขลา 75.90 (ก.ค.) กรุงเทพฯ 76.35 สงขลา 76.10 น้ำยางข้น 60% (มิ.ย.) กรุงเทพฯ 52.60 สงขลา 52.35 (ก.ค.) กรุงเทพฯ 52.80 สงขลา 52.55

  ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.)   
ชนิด        (บาท/กก.) เดือนมิถุนายน 2565 เดือนกรกฎคม 2565
ยางแผ่นรมควัน กรุงเทพฯ สงขลา กรุงเทพฯ สงขลา
ชั้น 1 76.15 75.90 76.35 76.10
ชั้น 2 75.55 75.30 75.75 75.50
ชั้น 3 75.00 74.75 75.20 74.95
ชั้น 4 74.70 74.45 74.90 74.65
ชั้น 5 74.25 74.00 74.45 74.20
ยางแท่ง        
STR5L 76.50 76.25 76.70 76.45
STR20 56.40 56.15 56.60 56.35
น้ำยางข้น 60% 52.60 52.35 52.80 52.55
         
         
ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย      
         
         
         

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2565

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2565