ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 34.624 บาท/ดอลลาร์ (แข็งค่า 0.002 บาท/ดอลลาร์)

ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 34.624 บาท/ดอลลาร์ (แข็งค่า 0.002 บาท/ดอลลาร์)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราอ้างอิงค่าเงินบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำการวันพุธ (18 พ.ค. 65) อยู่ที่ระดับ 34.624 บาท/ดอลลาร์

เทียบกับอัตราอ้างอิงของสิ้นวันทำการวันอังคาร (17 พ.ค. 65) อยู่ที่ระดับ 34.626 บาท/ดอลลาร์ (แข็งค่า 0.002 บาท/ดอลลาร์)