ครม.เคาะลดภาษีดีเซล 5 บาทต่อลิตร ขยายระยะเวลาถึง ก.ค.ปีนี้

ครม.เคาะลดภาษีดีเซล 5 บาทต่อลิตร ขยายระยะเวลาถึง ก.ค.ปีนี้

ครม.ใจถึงลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล 5 บาทต่อลิตร ขยายระยะเวลาลดภาษีถึง ก.ค.นี้ ช่วยลดค่าครองชีพ พยุงราคาดีเซล

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบขยายระยะเวลาลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลจากเดิมที่จะหมดเวลามาตรการ 20 พ.ค.นี้ เป็นสิ้นสุด 20 ก.ค. 2565 

และเพิ่มเพดานการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลจาก 3 บาทต่อลิตร เป็น 5 บาทต่อลิตร ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 

ทั้งนี้เดิมมีข้อเสนอจากกระทรวงการคลังในการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลใน 2 ทางเลือกให้ ครม.พิจารณาคือ ลดภาษีสรรพสามิตดีเซล 3 บาทต่อลิตรเป็นเวลา 3 เดือน หรือลดภาษีสรรพสามิตดีเซล 5 บาทต่อลิตร จากปัจจุบันจัดเก็บอยู่ 6.2 บาทต่อลิตร 

ก่อนหน้านี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี บอกว่าแนวทางการลภดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลเพื่อช่วยเหลือประชาชนนั้นรัฐบาลกำลังพิจารณา และอาจลดเพิ่มเติมอีกได้ ตามข้อเสนอของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือกระทรวงการคลัง และกระทรวงพลังงาน ที่จะทำข้อมูลเข้ามาเสนอ ครม.