เปิดแฟ้ม ครม.17 พ.ค.จับตาคลังชงลด ‘ภาษีดีเซล’สูงสุด 5 บาท/ลิตร

เปิดแฟ้ม ครม.17 พ.ค.จับตาคลังชงลด ‘ภาษีดีเซล’สูงสุด 5 บาท/ลิตร

นายกฯกลับจากสหรัฐฯนั่งหัวโต๊ะประชุม ครม.จับตาคลังเสนอลดภาษีดีเซล รายงานคืบหน้าร่วมประชุมอาเซียน-สหรัฐฯสมัยพิเศษ พิจารณาร่างงบฯ 66 ฉบับสมบูรณ์ก่อนส่งเข้าสภาฯ เสนอตั้งกรรมาธิการวิสามัญ ก่อนที่สภาฯพิจารณางบ 31 พ.ค. - 2 มิ.ย.65 ด้านสศช.เสนอแผนพัฒนาประชากรประเทศ

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่าในวันนี้ (17 พ.ค.) ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) หลังจากกลับจากการประชุมสหรัฐฯ - อาเซียน สมัยพิเศษ เมื่อวันที่ 12 -13 พ.ค.ที่ผ่านมา 

โดยนายกรัฐมนตรีจะได้แจ้งถึงผลการประชุมดังกล่าว และการหารือกับกระทรวงเศรษฐกิจ รวมทั้งหน่วยงานด้านความมั่นคงของสหรัฐฯ รวมทั้งการหารือกับสภาธุรกิจสหรัฐฯ และภาคเอกชนขนาดใหญ่เพื่อชักชวนการลงทุนในประเทศไทย โดยเฉพาะสาขาพลังงานสะอาด และรถยนต์ไฟฟ้า (EV) รวมทั้งแสดงความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคในช่วงปลายปีนี้ 

สำหรับวาระการประชุม ครม.ที่น่าสนใจได้แก่ กระทรวงการคลังจะเสนอต่ออายุลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลที่จะหมดอายุในวันที่ 20 พ.ค.นี้ โดยคาดว่าจะต่ออายุอีก 3 เดือนเพื่อบรรเทาภาระราคาน้ำมันค่าครองชีพประชาชน และลดภาระกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง โดยต้องจับตาว่ากระทรวงการคลังจะเสนอลดภาษีฯเพิ่มจาก 3 บาทต่อลิตรเป็น 5 บาทต่อลิตรหรือไม่ หลังจากที่ก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีส่งสัญญาณว่าอาจลดเพิ่มอีกได้หากกระทรวงการคลังเสนอเข้ามาให้ ครม.พิจารณา 

โดยแนวทางการลดภาษีสรรพสามิตมีวงเงินไม่เกิน 2 หมื่นล้านบาท เพื่อไม่กระทบกับการจัดเก็บรายได้เกินไป

 

สำนักงบประมาณ เสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วงเงิน 3.185 ล้านล้าน เป็นงบประมาณขาดดุล 6.95 แสนล้านซึ่งเป็นร่างสุดท้ายก่อนที่จะเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา และการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

กระทรวงพาณิชย์ เสนอขออนุมัติกรอบวงเงินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพ ผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 พร้อมทั้งเสนอการต่ออายุความตกลงว่าด้วยการก่อตั้งศูนย์อาเซียน-ญี่ปุ่น


 

 

กระทรวงสาธารณสุข เสนอ (ร่าง) แผนการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคจากการประกอบ อาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมระดับชาติ (พ.ศ. 2564 - 2580) และแผนปฏิบัติการ ภายใต้แผนฯ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2564 – 2565) และระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอแผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566 - 2580)

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม (สศช.) เสนอ (ร่าง) แผนพัฒนาประชากรเพื่อการพัฒนาประเทศระยะยาว (พ.ศ. 2565 - 2580)

วาระสำคัญของรัฐบาล สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รายงานเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหา และบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

วาระเพื่อทราบ กระทรวงสาธารณสุข สรุปผลการพิจารณาหรือผลการดำเนินการญัตติมาตรการและผลกระทบจากนโยบายการเปิดประเทศ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เสนอแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

สำนักงานกสทช. รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ประจำปี 2564


คณะกรรมการนโยบายอวกาศฯ รายงานผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565