"สุกิจ" เผย "ชวน" เคาะ 31พ.ค.-2มิ.ย. ถก ร่างกม.งบประมาณฯ66

"สุกิจ" เผย "ชวน" เคาะ 31พ.ค.-2มิ.ย. ถก ร่างกม.งบประมาณฯ66

"สุกิจ" เผยปฏิทินทำงานของสภาฯ เร่ิมประชุม 3วันรวดตั้งแต่สัปดาห์แรก คิวต่อไป ถกร่างกม.งบประมาณฯ66 ต่ออีก 3 วัน พร้อมขอ "ครม." ส่งเอกสารงบ ภายใน 17พ.ค. หวังให้ส.ส.มีเวลาศึกษารายละเอียด

         นพ.สุกิจ อัตโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลงที่รัฐสภา ต่อการเปิดประชุมสภาฯ หลังจากมีพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสภาฯสมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 1 ปี 2565 ในวันที่ 22 พฤษภาคมเป็นต้นไป  ว่า นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ นัดประชุมสภาฯ ในวันที่ 25 - 27 พฤษภาคม โดยในวันที่ 25 พฤษภาคม มีวาระที่บรรจุในระเบียบวาระ เป็นร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ที่กรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาแล้วเสร็จ รวม 9 ฉบับ และร่างพ.ร.บ.ที่เป็นเรื่องด่วน จำนวน 13 ฉบับ  ทั้งนี้ในจำนวนดังกล่าวส่วนใหญ่เสนอโดย ส.ส. ขณะที่ร่างกฎหมายที่รัฐบาลเสนอ เพียง  1 ฉบับ 

 

           "สำหรับร่างกฎหมายที่ค้างพิจารณาพบว่ามีของภาคประชาชน และส.ส.​ค้างกว่า 30 ฉบับ ซึ่งนายชวน ต้องการให้เร่งพิจารณาร่างกฎหมายมากที่สุดเพื่อดูแลประโยชน์ของประชาชน" นพ.สุกิจ กล่าว

         นพ.สุกิจ กล่าวด้วยว่า ประชุมในวันที่ 26 พฤษภาคม จะพิจารณาเกี่ยวกับกระทู้ถามสด กระทู้ทั่วไป และกระทู้แยกเฉพาะ และรายงานของหน่วยราชการต่างๆ ขณะที่ วันที่ 27 พฤษภาคม เป็นการประชุมนัดพิเศษ เพื่อพิจารณาเรื่องที่กมธ.พิจารณาแล้วเสร็จ ซึ่งเป็นเกี่ยวกับการพิจารณาญัตติที่เป็นผลงานของสภาน ซึ่งขณะนี้มีกว่า 21 เรื่อง 

 

 

         นพ.สุกิจ กล่าวต่อว่า สำหรับการประชุมสภาฯสัปดาห์ถัด วันที่ 31 พฤษภาคม  ถึงวันที่ 2  มิถุนายน จะพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เบื้องต้นกำหนดให้พิจารณา 3 วันเพราะมีความเหมาะสม อีกทั้งนายชวน ขอให้ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ส่งเอกสารร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯ ให้สภาฯ ในวันที่ 17 พฤษภาคม เพื่อให้ส.ส.มีเวลาศึกษารายละเอียด โดยจะนัดให้ส.ส.รับเอกสารงบประมาณ ได้ในวันที่ 19 พฤษภาคม