CPF ติดอันดับทำเนียบ Forbes Global 2000

CPF ติดอันดับทำเนียบ Forbes Global 2000

"ซีพีเอฟ" ติดอันดับทำเนียบ Forbes Global 2000 บริษัทมหาชนขนาดใหญ่ที่สุดในโลก และเป็น 1 ใน 14 บริษัท​ไทยที่ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้​  

รายงานข่าวจาก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า ซีพีเอฟได้รับการจัดอันดับบริษัทมหาชนใหญ่ที่สุดในโลก 2000 บริษัท ประจำปี 2565 ของนิตยสารฟอร์บส์ (Forbes 2022 Global 2000 The World’s Largest Public Companies) ในอันดับที่ 1471 ด้วยรายได้ 1.6 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ กำไร 388 ล้านเหรียญสหรัฐ สินทรัพย์ 2.52 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ และมูลค่าตลาด 5.92 พันล้านเหรียญสหรัฐ

ทั้งนี้ สะท้อนการเป็นบริษัท​มหาชนและผู้ผลิตอาหารขนาดใหญ่ที่มีการดำเนินงานอย่างมืออาชีพ สร้างความต่อเนื่องในการผลิต ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงาน ส่งผลให้บริษัทมีผลดำเนินงานที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนี้ The Forbes Global 2000 เป็นการจัดอันดับบริษัทมหาชนที่มีความโดดเด่น โดยประเมินค่าเฉลี่ยหลากหลายด้าน ได้แก่ ยอดขาย กำไร สินทรัพย์ และมูลค่าตลาด ให้สอดคล้องกับขนาดของบริษัท โดยการจัดอันดับในปีนี้ครอบคลุมถึง 58 ประเทศทั่วโลก