AA&P ที่ปรึกษาทางการเงินดันหุ้นกู้แปลงสภาพ บมจ.มากกว่า 2,500 ล้านบาท

AA&P ที่ปรึกษาทางการเงินดันหุ้นกู้แปลงสภาพ บมจ.มากกว่า 2,500 ล้านบาท

"แอดไวเซอรี่ อัลไลแอนซ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส" ปรึกษาทางการเงินเตรียมระดมทุนให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มากกว่า 2,500 ล้านบาท ล่าสุดเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ 4 บริษัท LEO ASW CHEWA และ CWT

AA&P เป็นบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ก.ล.ต.) ด้วยความเชี่ยวชาญด้านวาณิชธนกิจการเงิน และการวางแผนกลยุทธ์ ผ่านการใช้เครื่องมือทางการเงินในตลาดทุน AA&P 

             ด้วยทีมผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาตลาดทุน และมีแนวคิดในการมุ่งที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าบริการด้านวาณิชธนกิจ (IB) โดยการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาอำนวยความสะดวกสำหรับการทำธุรกรรมในตลาดทุนไทย นอกจากนี้ AA&P ยังมีความเชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่เพื่อใช้ในการระดมทุนของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงบริการด้านอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจการเสนอขายตราสารหนี้ตราสารทุน การเสนอขายหลักทรัพย์แปลงสภาพ การประเมินมูลค่ากิจการ การควบรวมกิจการ และการปรับโครงสร้างธุรกิจเพื่อสร้างมูลค่า เป็นต้น

นายพรพุทธ ริจิรวนิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอดไวเซอรี่ อัลไลแอนซ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด เปิดเผยว่าในปี 2564 ที่ผ่านมา AA&P ได้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ สำหรับการออก และเสนอขาย “หุ้นกู้แปลงสภาพ”หรือ “Convertible Bond”(CB)ให้นักลงทุนไทยได้รู้จักกัน โดยมีการระดมทุนด้วยหุ้นกู้แปลงสภาพให้กับ บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) หรือ KUN และ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TWZ  จำนวนรวมกว่า 330 ล้านบาท

นายพรพุทธ เชื่อมั่นว่ายังมีโอกาสอีกมากมาย สำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่จะดึงเอาเครื่องมือทางการเงินหลากหลายชนิดมาใช้ให้เหมาะสมกับพื้นฐานของธุรกิจในแต่ละช่วงเวลา

นายธีระยุทธ ไทยธุระไพศาล   หัวหน้าสายงานวาณิชธนกิจและตลาดทุนของ AA&P ตั้งเป้าหมายปี 2565 ว่าจะสร้างมูลค่าตลาดของหุ้นกู้แปลงสภาพให้ได้มากกว่า 2,500 ล้านบาท โดยผลักดันการออกและเสนอขาย CB สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่มีศักยภาพ และกำลังมองหาแหล่งเงินทุนเพื่อสร้างโอกาสการเติบโตให้กับธุรกิจซึ่งปัจจุบันมีบริษัทที่เตรียมจะออก และเสนอขาย CB ดังกล่าวแล้ว 4 แห่ง ได้แก่ LEO ASW CHEWA และCWT

       AA&P ยังคงเดินหน้าขยายฐานลูกค้าโดยนำเสนอเครื่องมือทางการเงินอย่าง CB เพื่อเป็นทางเลือกในการระดมทุนให้กับบริษัทจดทะเบียน และสร้างโอกาสเข้าถึงการลงทุนหุ้นกู้ให้กับนักลงทุนไทยซึ่งได้ผลตอบแทนมากกว่าดอกเบี้ยเงินฝาก

      นอกเหนือจากการขับเคลื่อนเชิงกลยุทธ์เพื่อขยายธุรกิจแล้ว AA&P ยังมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยการให้บริการทางการเงินที่หลากหลาย ครอบคลุมตั้งแต่บริการด้านวาณิชธนกิจ และตลาดทุนที่ช่วยดูแลบริษัทจดทะเบียนไปจนถึงการให้บริการด้านนักลงทุนสัมพันธ์ในชื่อ Investors-Insight ซึ่งเป็นบริการของบริษัทในกลุ่ม

      AA&P พร้อมแล้วที่จะผลักดันตลาดทุนไทยด้วยแนวคิดสร้างสรรค์จากคนรุ่นใหม่ และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมต่างๆ จุดมุ่งหมายใหญ่ในการร่วมสร้างเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนนั้น คือ สิ่งที่มากไป กว่าการให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.advisory-alliance.com

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์