จุดเช็คอินใหม่ ‘กรุงเทพมหานคร’ สะพานขึงข้ามเจ้าพระยากว้างสุดในไทย

จุดเช็คอินใหม่ ‘กรุงเทพมหานคร’ สะพานขึงข้ามเจ้าพระยากว้างสุดในไทย

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย โชว์จุดเช็คอินแห่งใหม่กรุงเทพฯ สะพานคู่ขนานสะพานพระราม 9 กว้างมากที่สุดในประเทศไทย จ่อเปิดให้บริการในปี 2566

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ออกมาอัพเดตข้อมูลงานก่อสร้างสะพานคู่ขนานสะพานพระราม 9 ส่วนหนึ่งของโครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก โดยเป็นการก่อสร้างในสัญญาที่ 4 เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ กับพื้นที่ปริมณฑลทางด้านตะวันตก ช่วยลดเวลาในการเดินทางให้ผู้ใช้ทางพิเศษได้รับความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

โดยสะพานคู่ขนานแห่งใหม่นี้ ทางกระทรวงคมนาคมได้พิจารณาให้เป็นหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ซึ่งขณะนี้ กทพ. อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอพระราชทานชื่อสะพาน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ กทพ. และเป็นความภูมิใจร่วมกันของประชาชนชาวไทยทุกคน

สำหรับความคืบหน้างานก่อสร้างสะพานคู่ขนานสะพานพระราม 9 แห่งใหม่ ปัจจุบัน บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง มีระยะเวลาการก่อสร้าง 39 เดือน โดยมีกำหนดแล้วเสร็จในปี 2566 รวมระยะทาง 2 กิโลเมตร

โดยความพิเศษของสะพานแห่งนี้ กทพ. ได้ออกแบบสะพานคู่ขนานสะพานพระราม 9 คำนึงถึงปัญหาด้านการจราจรติดขัดสะสมในช่วงขึ้นสะพาน จึงได้ออกแบบให้สะพานมีความลาดชันน้อยกว่าสะพานพระราม 9 เดิมที่เริ่มยกระดับจากพื้นดินขึ้นไป หากแต่สะพานแห่งนี้จะเริ่มยกระดับจากระดับชั้นที่ 2 ซึ่งสูงจากระดับพื้นดินประมาณ 10 เมตร ทำให้ผู้ใช้ทางสามารถวิ่งขึ้นและลงสะพานได้สะดวกมากขึ้น ทำให้ไม่เกิดการชะลอตัวสะสมในช่วงขาขึ้นสะพานดังกล่าว

จุดเช็คอินใหม่ ‘กรุงเทพมหานคร’ สะพานขึงข้ามเจ้าพระยากว้างสุดในไทย

อีกทั้งตัวสะพานมีจุดเริ่มต้นบริเวณเชิงลาดสะพานพระราม 9 (ฝั่งธนุบรี) ก่อสร้างเป็นสะพานขึง (Cable Stayed Bridge) ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาขนาด 8 ช่องจราจร ซึ่งถือว่าเป็นสะพานข้ามแม่น้ำ ที่มีความกว้างมากที่สุดในประเทศไทย มีความยาวช่วงกลางสะพาน (Mid Span) 450 เมตร และมีความยาวของสะพาน 780 เมตร ข้ามไปฝั่งกรุงเทพฯ และเชื่อมต่อกับทางยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร และสิ้นสุดโครงการฯ  ที่บริเวณทางแยกต่างระดับบางโคล่

อีกทั้งจะเชื่อมต่อกับทางพิเศษเฉลิมมหานครและทางพิเศษศรีรัช ที่เปิดให้บริการในปัจจุบัน ระยะทางรวมประมาณ 2 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังได้จัดทำแบบจำลองสะพาน Full Model สำหรับทดสอบความแข็งแรงของสะพานต่อแรงลม ซึ่งสามารถรับแรงลมได้ถึง 270 กิโลเมตรต่อชั่วโมง หรือเทียบเท่าความแรงของพายุทอร์นาโด ดังนั้น สะพานจึงมีความมั่นคงแข็งแรงเป็นอย่างยิ่ง

ทั้งนี้ การทางพิเศษฯ อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนการขอพระราชทานชื่อสะพานดังกล่าว เพื่อเทิดพระเกียรติพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ซึ่งเมื่อสะพานแห่งนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จจะเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่สำคัญของกรุงเทพมหานคร ด้วยโครงสร้างที่สวยงานของสะพานขึง ความแข็งแรงต่อการใช้งาน และช่วยแก้ปัญหาด้านการจราจร ช่วยระบายการจราจรที่ติดขัดสะสม ช่วยลดปริมาณรถจากสะพานพระราม 9 เดิม เพื่อเดินทางไปยังอีกฝั่งของแม่น้ำได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น

สำหรับสะพานคู่ขนานสะพานพระราม 9 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการทางพิเศษ(ทางด่วน) สายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญา 4 มีวงเงินลงทุน 6,636 ล้านบาท ปัจจุบันงานก่อสร้างคืบหน้าแล้วกว่า  72% เร็วกว่าแผนงานราว 10%