กระทรวงการคลังจ่อขยายเวลา - ลดภาษีดีเซล 5 บาท/ลิตร

ปลัดกระทรวงการคลัง กฤษฎา จีนะวิจารณะ ระบุ การต่ออายุมาตรการลดภาษีน้ำมันดีเซลซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 20 พฤษภาคม นี้นั้น ขณะนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้หารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว

การต่ออายุภาษีน้ำมันดีเซล จะทำให้รัฐบาลสูญเสียรายได้ โดยการลดภาษีน้ำมันดีเซลลง 1 บาท จะทำให้รัฐบาลสูญเสียรายได้ 1,900 ล้านบาท หากจะต่ออายุมาตรการจะต้องไม่กระทบกับรายได้ของรัฐ

 

ที่ผ่านมา รัฐบาลได้ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล 3 บาท/ลิตร เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ 18 กุมภาพันธ์ ถึง 20 พฤษภาคม โดยสูญเสียรายได้รวม 1.71 หมื่นล้านบาท หรือโดยเฉลี่ยการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลง 1 บาท/ลิตร/เดือน รัฐจะสูญเสียรายได้จากภาษี 1.9 พันล้านบาท

 

รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง ระบุ เบื้องต้นอยู่ระหว่างพิจารณาข้อเสนอลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลง 5 บาทต่อลิตร เพื่อลดแรงกดดันด้านเงินเฟ้อภายในประเทศที่ปัจจัยหลักมาจากการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก ที่ได้รับผลกระทบจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน

กระทรวงฯ ประเมินว่า สถานการณ์สงครามคงยืดเยื้อ ทำให้ราคาน้ำมันน่าจะอยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง ซึ่งกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชน การเลือกลดภาษีน้ำมัน เพื่อดูแลค่าครองชีพของประชาชน แลกกับการที่รัฐบาลต้องสูญเสียรายได้ น่าจะมีความคุ้มค่ามากกว่า เพราะปัญหาเงินเฟ้อเป็นเรื่องที่น่ากลัวกว่าปัญหาอื่นๆ และน่ากลัวกว่าการที่รายได้ของรัฐบาลหดหายไป

 

ที่ผ่านมา สำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้คาดการณ์เงินเฟ้อทั่วไปในปีนี้ว่าจะขยายตัว 5% จากปีที่แล้ว ซึ่งสูงกว่าคาดการณ์เดิมในเดือนมกราคม ที่คาดว่าเงินเฟ้อทั่วไปในปีนี้จะขยายตัวเพียง 1.9%

 

การลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลยังจำเป็นต้องประเมินร่วมกับการคาดการณ์รายได้ของรัฐบาลด้วย ซึ่งรายได้ของรัฐบาลในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565 รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิรวม 1.09 ล้านล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 6.88 หมื่นล้านบาท หรือสูงกว่าเป้าหมาย 6.8%

 

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์