การบินไทยจับมือ ปตท.ลุยร่วมทุนธุรกิจขนส่งสินค้า

การบินไทยจับมือ ปตท.ลุยร่วมทุนธุรกิจขนส่งสินค้า

“การบินไทย” จับมือ ปตท.ลุยศึกษาความเป็นไปได้ร่วมมือทางธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศ คาดแล้วเสร็จภายใน 1 ปี ชูเป้าหมายเป็นศูนย์กลางขนส่งของภูมิภาคอาเซียน เผยมีโมเดลปรับอากาศยานรองรับการขนส่งโดยเฉพาะ

นายสุวรรธนะ สีบุญเรือง รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปัจจุบันธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศหรือธุรกิจโลจิสติกส์ มีการขยายตัวและมีแนวโน้มเติบโตสูงมากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา ที่เห็นอย่างชัดเจนว่ารายได้จากการขนส่งผู้โดยสารไม่เติบโตตามปกติ แต่คาร์โก้การบินไทยยังให้บริการได้และยังสามารถสร้างรายได้ให้การบินไทยเพิ่มอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ดี จากแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจโลจิสติกส์ การบินไทยจึงมองหาโอกาสในการขยายธุรกิจ และลงนามความร่วมมือกับ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ในการเริ่มต้นศึกษาความเป็นไปได้ เป้าหมายเพื่อยกระดับขีดความสามารถบูรณาการธุรกิจโลจิสติกส์ นำไปสู่การขับเคลื่อนเศษฐกิจของประเทศให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สร้างโอกาสให้ไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งสนิค้าแบบครบวงจรของภูมิภาคอาเซียน

“ปตท.เป็นองค์กรชั้นนำขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพและขีดความสามารถสูง ขณะที่การบินไทยเองมีความชำนาญในธุรกิจการขนส่งและโลจสิติกส์อยู่แล้ว ดังนั้นการร่วมมือกันนี้จะทำให้ศึกษาถึงแนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถ ซึ่งคาดว่าจะศึกษาแล้วเสร็จภายใน 1 ปี และส่วนที่สามารถเริ่มดำเนินธุรกิจร่วมกันส่วนแรก เช่น การบริหารจัดการคลังสินค้า การขนส่งสินค้าทั้งในและต่างประเทศ”

ทั้งนี้ ภายใต้กรอบความร่วมมือศึกษาความเป็นไปได้ในครั้งนี้ จะศึกษาครอบคลุมทั้งในด้านเที่ยวบินขนส่งสินค้าและไปรษณีย์ กิจการคลังสินค้า กิจการให้บริการระบบสนับสนุนการพาณิชย์สินค้าและไปรษณีย์ภัณฑ์ รวมไปถึงธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยหนึ่งในเป้าหมายที่จะดำเนินการร่วมกัน นอกจากองค์ความรู้ของการนำเอาเทคโนโลยีมาต่อยอดธุรกิจแล้ว การบินไทยยังมองถึงโอกาสในการดำเนินธุรกิจขนส่งเต็มตัว อย่างการปรับอากาศยาน เช่น โบอิ้ง 777 หรือ แอร์บัส 330 มาเป็นอากาศยานขนส่งสินค้า

นายสุวรรธนะ กล่าวด้วยว่า ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ธุรกิจขนส่งสร้างรายได้ให้การบินไทยมากถึง 70% ของรายได้องค์กร ขณะที่รายได้จากผู้โดยสารลดลงเหลือ 30% อีกทั้งขนส่งยังสามารถทำรายได้อย่างต่อเนื่อง การบินไทยจึงมั่นใจว่าหากเริ่มศึกษาความเป็นไปได้ขอวการดำเนินธุรกิจนี้จะเป็นอีกหนึ่งโอกาสสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

ด้าน นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปตท. มุ่งพัฒนา ต่อยอดนวัตกรรม และแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ให้พร้อมรับการแข่งขันบนเวทีโลก ด้วยวิสัยทัศน์ "Powering Life with Future Energy and Beyond ขับเคลื่อนทุกชีวิต ด้วยพลังแห่งอนาคต" โดยในด้านธุรกิจโลจิสติกส์ ปตท. มีนโยบายที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมการขนส่งสินค้าแบบครบวงจร ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ รวมถึงการบริหารคลังสินค้า ควบคู่กับการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจโลจิสติกส์ประสบความสำเร็จได้

ทั้งนี้ ปตท. จึงมีเป้าหมายสู่การเป็นผู้ให้บริการขนส่งสินค้าและบริการที่เกี่ยวเนื่องแบบครบวงจร (Third Party Logistics) ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญ โดย ปตท. และการบินไทย จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถธุรกิจโลจิสติกส์ของไทย ให้เติบโตและแข็งแกร่ง พร้อมเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาคอาเซียน ซึ่งเป็นการร่วมกันสร้างประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนได้ต่อไป