ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 36.8320 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.0586 บาท/ยูโร)

ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 36.8320 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.0586 บาท/ยูโร)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราถัวเฉลี่ยค่าเงินยูโรต่อบาท ณ สิ้นวันทำการวันพฤหัสบดี (12 พ.ค. 65) อยู่ที่ระดับ 36.8320 บาท/ยูโร 

เทียบกับ ณ สิ้นวันทำการวันพุธ (11 พ.ค. 65) อยู่ที่ระดับ 36.8906 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.0586 บาท/ยูโร)