ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 34.728 บาท/ดอลลาร์ (อ่อนค่า 0.051 บาท/ดอลลาร์)

ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 34.728 บาท/ดอลลาร์ (อ่อนค่า 0.051 บาท/ดอลลาร์)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราอ้างอิงค่าเงินบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำการวันพฤหัสบดี (12 พ.ค. 65) อยู่ที่ระดับ 34.728 บาท/ดอลลาร์

เทียบกับอัตราอ้างอิงของสิ้นวันทำการวันพุธ (11 พ.ค. 65) อยู่ที่ระดับ 34.677 บาท/ดอลลาร์ (อ่อนค่า 0.051 บาท/ดอลลาร์)