ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2565

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2565

ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (มิ.ย.) กรุงเทพฯ 75.65 สงขลา 75.40 (ก.ค.) กรุงเทพฯ 75.85 สงขลา 75.60 น้ำยางข้น 60% (มิ.ย.) กรุงเทพฯ 52.60 สงขลา 52.35 (ก.ค.) กรุงเทพฯ 52.80 สงขลา 52.55

  ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.)   
ชนิด        (บาท/กก.) เดือนมิถุนายน 2565 เดือนกรกฎคม 2565
ยางแผ่นรมควัน กรุงเทพฯ สงขลา กรุงเทพฯ สงขลา
ชั้น 1 75.65 75.40 75.85 75.60
ชั้น 2 75.05 74.80 75.25 75.00
ชั้น 3 74.50 74.25 74.70 74.45
ชั้น 4 74.20 73.95 74.40 74.15
ชั้น 5 73.75 73.50 73.95 73.70
ยางแท่ง        
STR5L 76.50 76.25 76.70 76.45
STR20 55.50 55.25 55.70 55.45
น้ำยางข้น 60% 52.60 52.35 52.80 52.55
         
         
ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย      
         
         

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2565