CPALL ผลประกอบการ 1Q65: กำลังฟื้นตัวขึ้น

CPALL ผลประกอบการ 1Q65: กำลังฟื้นตัวขึ้น

กำไรสุทธิของ CPALL ใน 1Q65 อยู่ที่ 3.4 พันล้านบาท (+33% YoY, -49% QoQ) ต่ำกว่าประมาณการของนักวิเคราะห์ในตลาด 11% แต่หากไม่รวมรายการพิเศษ กำไรปกติใน 1Q65 จะเพิ่มขึ้นเป็น 3.5 พันล้านบาท (+38% YoY, +25% QoQ) จากการฟื้นตัวของธุรกิจร้านสะดวกซื้อ

ผลประกอบการ 1Q65: ธุรกิจ CVs กำลังฟื้นตัว

รายได้รวมบริษัทในเครือของ CPALL เพิ่มขึ้นเป็น 1.94 แสนล้านบาท (+51% YoY, +9% QoQ) จากการ
ฟื้นตัวของธุรกิจร้านสะดวกซื้อ และการรับรู้รายได้จาก Lotus’s เต็มไตรมาส โดยอัตรากำไรขั้นต้นรวม
บริษัทในเครือใน 1Q65 อยู่ที่ 21.5% (+0.3ppts YoY, -0.1ppts QoQ) เนื่องจากรายได้จากยอดขาย และ
การให้บริการเพิ่มขึ้นจากทุกกลุ่มธุรกิจ รายได้จากธุรกิจร้านสะดวกซื้ออยู่ที่ 8.17 หมื่นล้านบาท (+16%
YoY, +7% QoQ) สะท้อนถึงการฟื้นตัวของกิจกรรมทางธุรกิจ โดย SSSG ใน 1Q65 อยู่ที่ 13% (ดีขึ้นจาก
-17.1% ใน 1Q64 และ 1.3% ใน 4Q64) ทั้งนี้ รายได้จากสินค้ากลุ่มอาหารมีสัดส่วนสูงที่สุดที่ 73.9%
ของยอดขายรวม โดยอัตรากำไรขั้นต้นลดลงเหลือ 26.1% (จาก 26.3% ใน 1Q64) เนื่องจากมีการจำนวน
สินค้าที่มี margin ต่ำ (อย่างเช่น อาหารราคาประหยัด) ในขณะเดียวกัน รายได้จากสินค้ากลุ่มที่ไม่ใช่
อาหารมีสัดส่วน 26.1% ของยอดขายรวม โดยอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเป็น 26.4% (จาก 26.1% ใน
1Q64) เนื่องจากอุปสงค์สินค้าเพื่อการดูแลสุขภาพอยู่ในระดับสูง

 

 

 

 

ปรับประมาณการเล็กน้อย

เราปรับประมาณการกำไรเล็กน้อย เพื่อสะท้อนการปรับประมาณการกำไรของ MAKRO (โปรดดู
รายละเอียดจากบทวิเคราะห์ MAKRO: “ผลประกอบการ 1Q65: อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน” ซึ่งเผยแพร่เมื่อ
วันที่ 11 พฤษภาคม 2565) และการปรับลดสมมติฐานอัตรากำไรขั้นต้นของ CVs ลงประมาณ 20 เพื่อ
สะท้อนการคัดสรรสินค้ามาวางจำหน่าย ดังนั้น เราจึงปรับลดประมาณการกำไรปี 2565-2566 ลง
ประมาณ 9% อย่างไรก็ตาม เราคาดว่ากำไรสุทธิของ CPALL ในปี 2565 จะเพิ่มขึ้น 25% YoY และปี
2566 จะเพิ่มขึ้น 28% จากการเปิดประเทศ

 

Valuation & action

เราปรับลดราคาเป้าหมายสิ้นปี 2565 ลงจากเดิม 80 บาท เหลือ 75 บาท อิงจาก PER ที่ 35.0X (ค่าเฉลี่ยในอดีตระหว่าง MAKRO และ CPALL +1.0 S.D.) โดยใช้ EPS ปี 2566 และ discount กลับมาโดยใช้
WACC ที่ 8% ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทจะได้อานิสงส์จากการกลับมาเปิดประเทศ และกำไรมีแนวโน้มฟื้น
ตัวอย่างแข็งแกร่ง เราจึงยังคงคำแนะนำซื้อ CPALL

 

Risks

เศรษฐกิจชะลอตัวลง, ขยายสาขาใหม่ได้ช้ากว่าแผนที่วางไว้, disruption จากเทคโนโลยีใหม่, ถูกยกเลิก
การใช้เครื่องหมายการค้า 7-Eleven, ความเสี่ยงด้าน logistic