‘ประยุทธ์’ ประชุมอาเซียน – สหรัฐฯโชว์ความพร้อมเจ้าภาพเอเปค ดึงลงทุน BCG - EV

‘ประยุทธ์’ ประชุมอาเซียน – สหรัฐฯโชว์ความพร้อมเจ้าภาพเอเปค ดึงลงทุน BCG  - EV

"ประยุทธ์" ร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน - สหรัฐฯสมัยพิเศษ 12 - 13 พ.ค. หารือประธานาธิบดีสหรัฐฯ - รมว.กลาโหมสหรัฐฯ พร้อมหารือภาคธุรกิจสภาธุรกิจอาเซียน - สหรัฐฯ กำหนดประเด็นหารือพลังงานสะอาด ดึงลงทุนรถ EV BCG พร้อมแสดงความพร้อมเป็นเจ้าภาพเอเปค

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีกำหนดการเดินทางเยือนกรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2565 ตามคำเชิญของ นายโจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐ สมัยพิเศษ ครั้งที่ 2 (ASEAN-U.S. Special Summit) ร่วมกับผู้นำอาเซียนชาติต่างๆ

 ทั้งนี้ การประชุมสุดยอดอาเซียน – สหรัฐฯ ครั้งที่ 2 นี้ สหรัฐฯ เป็นฝ่ายเสนอจัดขึ้น โดยเสนอทาบทามมาตั้งแต่ปลายปี 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 45 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-สหรัฐฯ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ และเพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันระหว่างรัฐบาลสหรัฐฯกับผู้นำอาเซียนในประเด็นต่างๆ

 ในการเดินทางของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ มีกำหนดการสำคัญนอกเหนือจากกำหนดการในกรอบการประชุมอาเซียน-สหรัฐฯ สมัยพิเศษ โดยจะเป็นโอกาสให้ได้พบหารือกับผู้นำและผู้แทนระดับสูงของสหรัฐฯ ทั้งประธานาธิบดีและผู้แทนระดับสูงอื่นๆ เพื่อผลักดันความร่วมมือการขับเคลื่อนการฟื้นฟู และการเติบโตอย่างยั่งยืนของภูมิภาค

รวมทั้งเป็นโอกาสให้พบกับภาคเอกชนสหรัฐฯ เพื่อย้ำความพร้อมของไทยในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจและเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบ ย้ำความพร้อมของไทยในการเป็นห่วงโซ่อุปทานที่เข้มแข็งกับสหรัฐฯ ย้ำความพร้อมของไทยในการเป็นหุ้นส่วนกับภาคเอกชนสหรัฐฯ

ทั้งในประเด็นเศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาที่ยั่งยืน พลังงานสะอาด และยานยนต์ไฟฟ้า ตลอดจนเป็นโอกาสในการขับเคลื่อนการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค (APEC 2022) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ตลอดปี 2565  ของไทย โดยในการประชุมไทยจะมีการนำเสนอโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ (BCG) ซึ่งสามารถต่อเนื่องไปสู่การเป็นเจ้าภาพการประชุมเอปค ในปี 2023 ของสหรัฐฯในปีต่อไปด้วย

สำหรับกำหนดการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐอเมริกา สมัยพิเศษ ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา นายกรัฐมนตรี และคณะจะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร 2 (บน. 6) กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินพิเศษของกองทัพอากาศ ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) และเดินทางต่อไปถึงท่าอากาศยานทหาร Joint Base Andrews กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา ในเวลา 18.55 น. ตามเวลาท้องถิ่น

กำหนดการที่เกี่ยวข้องของนายกรัฐมนตรีประจำวัน

ในวันที่ 12 พ.ค.นายกรัฐมนตรีเข้าฟังการบรรยายสรุปการเข้าร่วมการประชุมฯ 

  • เวลา 10.00 น.นายกรัฐมนตรีพบปะชุมชนไทยในสหรัฐฯ ณ โรงแรม St. Regis
  • เวลา 12.00 น.ผู้นำรัฐสภาสหรัฐฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้นำอาเซียน ณ รัฐสภาสหรัฐฯ
  • เวลา 16.00 น ผู้นำอาเซียนพบหารือผู้นำภาคเอกชนสหรัฐฯ ณ กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ
  • ในเวลาต่อมา นายกรัฐมนตรีของไทยพบหารือกับ นายลอยด์ ออสติน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ณ กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ

จากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินทางไปยังทำเนียบขาว พร้อมกับผู้นำอาเซียนชาติต่างๆ เพื่อพบกับ นายโจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ต้อนรับผู้นำอาเซียน ณ ทำเนียบประธานาธิบดีแห่งสหรัฐฯ พร้อมถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน และประธานาธิบดีสหรัฐฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่ผู้นำอาเซียน  ณ ทำเนียบประธานาธิบดีแห่งสหรัฐฯ

ในวันที่ 13 พ.ค.พล.อ.ประยุทธ์ มีกำหนดการพบหารือกับ

  • คณะนักธุรกิจ  National Center for APEC (NCAPEC)
  • สภาธุรกิจสหรัฐฯ-อาเซียน (U.S.-ASEAN Business Council: USABC)
  • หอการค้าสหรัฐฯ (U.S. Chamber of Commerce: USCC)

ณ โรงแรม St. Regis จากนั้นจะได้หารือกับนางกามาลา แฮร์ริส รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ และเวนดี อาร์ เชอร์แมน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง การต่างประเทศสหรัฐฯ ที่เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน แก่ผู้นำอาเซียน ณ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ

ในช่วงบ่ายผู้นำอาเซียนรับฟังการบรรยายสรุปในประเด็นเรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาด และโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืน จากผู้บริหารระดับสูงของ รัฐบาลสหรัฐฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ผู้แทนพิเศษประธานาธิบดีสหรัฐฯ ด้านการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ และผู้อำนวยการองค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของสหรัฐฯ  ณ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ

จากนั้นเป็นการหารือระหว่างประธานาธิบดีสหรัฐฯ กับผู้นำอาเซียน ในกรอบการประชุมสุดยอด อาเซียน-สหรัฐอเมริกา สมัยพิเศษ ณ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ

ในเวลา 18.00 น.นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางกลับประเทศไทย โดยออกจากท่าอากาศยานทหาร Joint Base Andrews กรุงวอชิงตัน สหรัฐฯ โดยเที่ยวบินพิเศษของกองทัพอากาศ ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) และเดินทางถึงประเทศไทยในวันอาทิตย์ที่ 15 พ.ค.