ดีเดย์วันนี้ “วินมอเตอร์ไซค์” กดรับสิทธิช่วยเหลือค่าน้ำมัน 250 บาท

ดีเดย์วันนี้ “วินมอเตอร์ไซค์” กดรับสิทธิช่วยเหลือค่าน้ำมัน 250 บาท

“พลังงาน” ลุยโครงการ “วินเซฟ” ช่วยวินมอเตอร์ไซค์ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมขนส่งกว่า 1 แสนราย รับค่าน้ำมันไม่เกิน 250 บาท/คน/เดือน รวม 3 เดือน ตั้งแต่เดือน พ.ค.–ก.ค. 2565 เพื่อไม่ให้ขยับค่าโดยสารกระทบประชาชนส่วนรวม

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ด้านราคาพลังงานที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สาเหตุมาจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย – ยูเครน ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนก.พ. 2565 และยังไม่มีท่าทีว่าจะยุติลง ส่งผลกระทบต่อการจัดหาพลังงานของโลก รวมทั้งปัจจุบันความต้องการเชื้อเพลิงพลังงานทุกประเภทมีมากขึ้นหลังจากเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวหลัง สถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลาย

แม้ว่าที่ผ่านมากระทรวงพลังงานได้ออกมาตรการต่างๆ แต่เนื่องจากงบประมาณ ที่มีอยู่อย่างจำกัด ทำให้การช่วยเหลืออาจจะไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้ใช้ แต่กระทรวงพลังงานมิได้นิ่งนอนใจในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จึงได้มีมาตรการช่วยเหลือกลุ่มผู้ใช้น้ำมันเบนซินในกลุ่มผู้ขับขี่จักรยานยนต์สาธารณะ ถือเป็นกลุ่มเปราะบางผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน

ดีเดย์วันนี้ “วินมอเตอร์ไซค์” กดรับสิทธิช่วยเหลือค่าน้ำมัน 250 บาท โดยเมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2565 กระทรวงพลังงาน ได้นำเสนอมาตรการช่วยเหลือผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะต่อ คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) และได้มีมติเห็นชอบ “โครงการบรรเทาผลกระทบราคาน้ำมันกลุ่มเบนซิน สำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ” โดยมอบหมายให้กรมธุรกิจพลังงานดำเนินโครงการ

ทั้งนี้ วันที่ 19 เม.ย. 2565 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบอาชีพในภาคขนส่ง โดยให้ส่วนลดราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินแก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ (รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง) ที่มีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะที่จดทะเบียนเป็นผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างกับกรมการขนส่งทางบกจำนวนสิทธิรวม 106,655 ราย จะได้รับสิทธิช่วยเหลือค่าน้ำมันไม่เกิน 250 บาท/คน/เดือน รวม 3 เดือน ตั้งแต่เดือน พ.ค.–ก.ค. 2565 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการลดภาระประชาชนจากการปรับขึ้นค่าโดยสาร

นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กล่าวว่า กรมฯ ได้ดำเนินโครงการ “วินเซฟ” โดยดำเนินการร่วมกับผู้ค้าน้ำมันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมการขนส่งทางบก กรมการปกครองกรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ กำหนดแนวทางดำเนินโครงการ และธนาคารกรุงไทย ผู้พัฒนาแอปพลิเคชันถุงเงิน และ เป๋าตัง เพื่อรองรับการใช้สิทธิ“วินเซฟ”

โดยให้ส่วนลดราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินแก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ (รถมอเตอร์ไซค์รับจ้างป้ายเหลือง) ที่มีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะที่จดทะเบียนเป็นผู้ขับขี่จักรยานยนต์ รับจ้างกับกรมการขนส่งทางบก (ภายในวันที่ 22 มี.ค. 2565) ในรูปแบบรัฐร่วมจ่ายร้อยละ 50 ไม่เกิน 50 บาท/คน/วัน และไม่เกิน 250 บาท/คน/เดือน

“ผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่เข้าเกณฑ์ได้รับสิทธิ สามารถกดยืนยันสิทธิที่แอปพลิเคชันเป๋าตัง แบนเนอร์ สิทธิวินเซฟ และสถานีบริการน้ำมันที่เข้าร่วมโครงการสามารถกดยืนยันสิทธิที่แอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่ 5 พ.ค. 2565 เป็นต้นไปและเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค. 2565 ณ สถานีบริการน้ำมันที่เข้าร่วมโครงการ”

สำหรับการใช้งานจะมีความคล้ายกับ โครงการคนละครึ่ง ที่จะต้องเติมเงินเข้าไปในบัญชีก่อน ถึงจะสามารถใช้งานได้ โดยขณะนี้มีสถานีบริการน้ำมันสมัครเข้าร่วมโครงการ แล้ว กว่า 1,000 แห่ง และสถานีบริการสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้อย่างต่อเนื่อง โดยกรอกแบบแจ้งความประสงค์ เข้าร่วมโครงการ (สำหรับสถานีบริการ) ได้ที่ www.doeb.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Call Center โครงการฯ โทร 0 2794 4308–9 (ในวันและเวลาราชการ)