ภาคยานยนต์พร้อมรับ ’ค่าจ้าง’ 400 บาท/วัน

ลูกจ้างแรงงานยานยนต์ ออกโรงเห็นใจนายจ้าง​ หากต้องจ่ายค่าแรง​ 492บาท/วัน​ กระทบธุรกิจเจ๊งแน่​​ ฟังจากปากประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย​ มานิตย์ พรหมการีย์กุล

ลูกจ้างแรงงานยานยนต์ ออกโรงเห็นใจนายจ้าง​ หากต้องจ่ายค่าแรง​ 492บาท/วัน​ กระทบธุรกิจเจ๊งแน่​​ ฟังจากปากประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย​ มานิตย์ พรหมการีย์กุล