WTO ชี้ ศก.โลกทรุด 5% หากสงครามรัสเซีย ‘ยืดเยื้อ’

จากการศึกษาขององค์การการค้าโลกพบว่าผลกระทบของสงครามรัสเซียยูเครน ทำให้เศรษฐกิจโลกขยายตัว 3.1 - 3.7 % ลดลง 0.7 - 1.3%

เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก พิมพ์ชนก พิตต์ฟิลด์ ระบุ จากการศึกษาขององค์การการค้าโลกพบว่าผลกระทบของสงครามรัสเซียยูเครน ทำให้เศรษฐกิจโลกขยายตัว 3.1 - 3.7 % ลดลง 0.7 - 1.3% แต่หากความขัดแย้งยังคงยืดเยื้อ อาจก่อให้เกิดการแบ่งขั้วการผลิต ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจโลกขยายตัวลดลงถึง 5% ในส่วนของไทยจะต้องหาตลาดส่งออกและแหล่งนำเข้าสินค้าทดแทน เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบ