“นกแอร์” บิน “เบตง” วันแรก! ททท.คาด 3 เดือนกรุ๊ปทัวร์ใช้จ่ายสะพัดกว่า 22 ล้าน

“นกแอร์” บิน “เบตง” วันแรก! ททท.คาด 3 เดือนกรุ๊ปทัวร์ใช้จ่ายสะพัดกว่า 22 ล้าน

เริ่มบินวันแรก! “นกแอร์” ผนึกพันธมิตรขาใหญ่บริษัททัวร์ดึงตลาดกรุ๊ปทัวร์เที่ยว “เบตง” ผ่านโครงการ #เบตง หรอยแรง แหล่งใต้ สไตล์นกแอร์ “ททท.” คาด 3 เดือนตั้งแต่ 29 เม.ย.-ก.ค.2565 เกิดรายได้ท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า 22 ล้านบาท

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน), สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย (สธทท.), บริษัท ซี.ซี.ที. เอ็กซ์เพรส จำกัด และบริษัท แตงโมทัวร์ ทำงานแบบบูรณาการร่วมกัน ผลักดันให้เกิดเส้นทางการบินเชื่อมโยงจาก “ดอนเมือง” สู่ “เบตง” นำไปสู่การจัดทำแพ็คเกจท่องเที่ยว ภายใต้แคมเปญ #เบตง หรอยแรง แหล่งใต้ สไตล์นกแอร์” เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเข้าไปยัง อ.เบตง จ.ยะลา ผ่านบริษัทนำเที่ยว

พร้อมผลักดันให้มีการใช้สนามบินเบตงในการกระจายการเดินทางท่องเที่ยวภายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเปิดให้บริการเที่ยวบินแรกเชิงพาณิชย์ในวันที่ 29 เมษายน 2565 เป็นต้นไป สัปดาห์ละ 3 เที่ยวบิน ทุกวันอังคาร ศุกร์ และอาทิตย์ เวลา 10.00 - 11.45 น. และออกจากเบตงเวลา 12.15 – 14.00 น. ด้วยเครื่องบิน Q400 NextGen (86 ที่นั่ง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 55 นาที

โดยรูปแบบจะเป็นในลักษณะบริษัทนำเที่ยวเสนอขายแพ็คเกจท่องเที่ยวแบบครบวงจร ทั้งบัตรโดยสารเครื่องบิน ที่พัก ร้านอาหาร มัคคุเทศก์ รถตู้ แหล่งท่องเที่ยวในเบตง และพื้นที่ใกล้เคียง

นักท่องเที่ยวที่ซื้อแพ็คเกจดังกล่าวฯ จะได้สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ในเมืองเบตงที่มีความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว เช่น Skywalk, ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง, หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 10, อุโมงค์ปิยะมิตร, สวนดอกไม้เมืองหนาว และบ่อน้ำร้อนเบตง อีกทั้งยังได้ลิ้มรสอาหารท้องถิ่นเบตง เช่น ไก่เบตง ปลานิลสายน้ำไหล ผักน้ำเบตง ฯลฯ

“นกแอร์” บิน “เบตง” วันแรก! ททท.คาด 3 เดือนกรุ๊ปทัวร์ใช้จ่ายสะพัดกว่า 22 ล้าน

ทั้งนี้ ททท.มีเป้าหมายในการขายแพ็คเกจ “#เบตง หรอยแรง แหล่งใต้ สไตล์นกแอร์” จำนวน 2,200 แพ็คเกจ ภายในระยะเวลา 3 เดือน (29 เมษายน ถึงเดือนกรกฎาคม 2565) ในราคาแพ็คเกจเสนอขายที่ 9,900-10,900 บาท (รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับจากกรุงเทพฯ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเข้าชม ฯลฯ) และคาดว่าโครงการนี้จะก่อให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวประมาณ 22 ล้านบาท ซึ่งยังไม่นับรวมรายได้หมุนเวียนอื่นๆ ในพื้นที่ที่จะเกิดขึ้นเพิ่มเติมอีก เช่น ค่าซื้อของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่

นายนิธี สีแพร รองผู้ว่าการด้านดิจิทัล วิจัย และพัฒนา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า ททท.หวังว่าการเปิดเส้นทางบินไปยังเบตงในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเสนอทางเลือกในการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่สะดวกสบาย รวดเร็ว ประหยัดเวลาแล้ว ยังเป็นการช่วยฟื้นฟูภาคธุรกิจท่องเที่ยวในส่วนของผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยวภายในประเทศตามนโยบายรัฐบาลได้อีกทางหนึ่ง

รวมถึงยังนำไปสู่โอกาสในการเสนอขายแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงเพิ่มเติมจากเบตงไปยังปัตตานีและนราธิวาส เพื่อส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับการเปิดด่านชายแดนเบตง-มาเลเซีย เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ในอนาคตอันใกล้อีกนี้ด้วย

“นกแอร์” บิน “เบตง” วันแรก! ททท.คาด 3 เดือนกรุ๊ปทัวร์ใช้จ่ายสะพัดกว่า 22 ล้าน “นกแอร์” บิน “เบตง” วันแรก! ททท.คาด 3 เดือนกรุ๊ปทัวร์ใช้จ่ายสะพัดกว่า 22 ล้าน “นกแอร์” บิน “เบตง” วันแรก! ททท.คาด 3 เดือนกรุ๊ปทัวร์ใช้จ่ายสะพัดกว่า 22 ล้าน