ทีเอชเอ วอน “บิ๊กตู่-คลัง” ลดหย่อนภาษีที่ดิน อุ้มโรงแรมพ้นเสี่ยงเลิกกิจการ

ทีเอชเอ วอน “บิ๊กตู่-คลัง” ลดหย่อนภาษีที่ดิน อุ้มโรงแรมพ้นเสี่ยงเลิกกิจการ

“สมาคมโรงแรมไทย” ยื่นหนังสือถึง “บิ๊กตู่” และรัฐมนตรีกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ต่อลมหายใจธุรกิจ "โรงแรม" ทบทวนลดหย่อนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2565-2566 ที่ 90% เหมือนปี 2564 หลังขาดทุนหนักมา 2 ปี ยังฟื้นไม่ได้ หวั่นกลายเป็นต้นทุนก้อนใหญ่ ทำขาดสภาพคล่อง เสี่ยงเลิกกิจการ

นางมาริสา สุโกศล หนุนภักดี นายกสมาคมโรงแรมไทย (ทีเอชเอ) กล่าวว่า ได้ร่วมกับนายกสมาคมโรงแรมไทยจากทุกภาค รวม 10 สมาคม ทำหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมสำเนาส่งให้นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน, พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย, นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง, นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม เลขาสภาความมั่นคงแห่งชาติ และผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) เพื่อขอให้พิจารณาทบทวนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของภาคธุรกิจโรงแรม เนื่องจากธุรกิจโรงแรมยังไม่สามารถพลิกฟื้นเนื่องจากการขาดรายได้ ขาดทุนระยะยาว และยังคงต้องแบกภาระหนี้ที่เกิดจากวิกฤตโควิด-19 ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

“โรงแรมเป็นธุรกิจที่มีมูลค่าสินทรัพย์สูงหากเทียบกับธุรกิจอื่น โรงแรมยังคงมีรายได้ต่อปีน้อยกว่ามูลค่าทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก หากมีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 100% โดยไม่ได้นำการขาดรายได้ของธุรกิจโรงแรมมาร่วมพิจารณา จะทำให้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกลายเป็นต้นทุนก้อนใหญ่ ทำให้ผู้ประกอบการขาดสภาพคล่อง และยังคงอยู่ในสภาวะขาดทุนอาจนำไปสู่การเลิกจ้างพนักงานและเลิกกิจการได้”

ดังนั้น สมาคมโรงแรมไทยในฐานะเป็นตัวแทนของภาคธุรกิจโรงแรม ขอให้รัฐบาลช่วยพิจารณาแก้ปัญหาช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ต่อลมหายใจให้กับผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ จนกว่าสถานการณ์ท่องเที่ยวจะเริ่มกลับสู่ภาวะปกติ ประกอบด้วย

1.ขอให้ลดหย่อนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2565 และปี 2566 ร้อยละ 90 (เหมือนปี 2564) สำหรับภาคธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม

2.ขอให้ยกเว้นเบี้ยปรับแก่ผู้ที่ได้ค้างชำระการจ่ายภาษีโรงเรือนตาม พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ปี 2475 และ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 โดยละเว้นให้จนถึงปี 2565

3.ขอให้อนุญาตให้มีการขยายเวลาชำระภาษี ที่เกิดขึ้นตาม พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ปี 2475 และ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 ที่เรียกเก็บในปี 2565 และปี 2566 โดยจะต้องผ่อนชำระให้แล้วเสร็จภายในปลายปี 2567 โดยไม่คิดเบี้ยปรับ