"กรุงศรี" ผนึกพันธมิตรเปิดโปรเจกต์ 'วานช่วยวาฬ' ลดขยะ ลดโลกร้อน

"กรุงศรี" ผนึกพันธมิตรเปิดโปรเจกต์ 'วานช่วยวาฬ' ลดขยะ ลดโลกร้อน

แบงก์กรุงศรีอยุธยา เดินหน้าวิสัยทัศน์สู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ผนึกพันธมิตร เปิดโครงการ ลดปริมาณ - บริหารจัดการขยะ ช่วยชีวิต ”วาฬ” ลดโลกร้อน

ธนาคาร​กรุงศรีอยุธยา​ จำกัด​ (มหาชน)​ จับมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ​สร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหาจากขยะที่ต้องการ​ การดูแลแก้ไขอย่าง​เร่งด่วน ​และจริงจังจากทุกภาค​ส่วน​อย่างเป็นรูปธรรม​ ผ่านประติมากรรม​ 'วาฬ'​ ภายใต้โครงการ​ 'Care​ the​ Whale' ​ที่สะท้อนวิกฤติปัญหาขยะ และผลกระทบต่อทุกชีวิตรวมถึงสัตว์เลี้ยง​ลูกด้วยนมขนาดใหญ่​ที่สุดในโลก​จำนวนมาก ซึ่งเสียชีวิตจากการกลืนกินขยะที่ถูก​ปล่อยลงทะเล

โดยประติมากรรม ​'วาฬ'​ ที่ตั้ง​อยู่​ ณ​ อาคารกรุงศรี​ สำนักงาน​เพลิน​จิต​ สร้างจากวัสดุ​เหลือใช้​100% จำนวน​ทั้งสิ้น​ 987 กิโลกรัม​ ซึ่งทั้งหมดหากถูกฝังกลบจะเป็นขยะที่สามารถก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกปริมาณ ​2,154 กิโลกรัม คาร์บอนไดออกไซด์ ​เทียบเท่าการตายของวาฬหลากหลายสายพันธุ์​ทั่วทุกภูมิภาค​ของโลก เป็นเพียงยอดของภูเขาน้ำแข็งแห่งปัญหาที่เกิดจากขยะ​ ซึ่งขยะยังเป็นต้นเหตุ ​สำคัญ​ที่เพิ่ม​ปริมาณ​ก๊าซเรือนกระจกที่กำลังทวีความรุนแรง​อย่างมาก และส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน และสภาพภูมิอากาศ​เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัย​สำคัญ​

กรุงศรี​ในฐานะสถาบัน​การเงินที่มีความสำคัญเชิงระบบ​ (Domestic​ Systemically​Important​ Bank: D-SIB)​ ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมรับผิดชอบ​ และให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานที่ครอบคลุม​บริบทด้านสิ่งแวดล้อม​ สังคม​ และ​ธรรมาภิบาล (Environmental, Social​ and​ Governance)​มาตลอดระยะเวลา​เกือบ​ 8​ ทศวรรษของการดำเนินธุรกิจ​ กรุงศรี​มีความมุ่งมั่นร่วมแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม​อย่าง​ยั่งยืน​ รวมถึงการลดปริมาณขยะ และบริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธี​ตั้งแต่ต้นทาง​จนถึง​ปลายทาง​ โดยมีเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก​ที่เกิดจากกระบวนการ​ดำเนินงานของธนาคารให้เหลือศูนย์​(Net​ Zero)​

ทั้งนี้​ ในปี 2564​ กรุงศรีได้ประกาศวิสัยทัศน์​สู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน​ (Carbon Neutrality)​ซึ่งเป็นก้าวสำคัญแห่งสำนึก​ "ธนาคารพาณิชย์​ที่มีจุดยืนเพื่อ​ความยั่งยืน" โดยกำหนดเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์​จากกระบวนการ​ดำเนินธุรกิจ​ของธนาคารให้เหลือศูนย์​ภายในปี ​2573 และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์​จากการให้บริการทางการเงินทั้งหมดให้เหลือศูนย์​ภายในปี​ 2593

 

 

พิสูจน์อักษร  โดย....สุรีย์   ศิลาวงษ์