รฟม.เปิดรายชื่อ "บริษัทที่ปรึกษา" แห่ชิงคุมงานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง

รฟม.เปิดรายชื่อ "บริษัทที่ปรึกษา" แห่ชิงคุมงานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง

รฟม.เปิดรายชื่อบริษัทที่ปรึกษาร่วมยื่นข้อเสนอประมูลคุมงานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ 4 สัญญา วงเงินรวมกว่า 2.8 พันล้านบาท คาดได้ตัวผู้ชนะเริ่มงาน มิ.ย.นี้

ฝ่ายประชาสัมพันธ์การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า ตามที่ รฟม.ได้มีหนังสือเชิญชวนบริษัทที่ปรึกษาเข้ารับเอกสารและยื่นข้อเสนองานจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) โดยวิธีคัดเลือก จำนวน 4 งาน วงเงินรวมกว่า 2.8 พันล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. งานจ้างที่ปรึกษากำกับการดำเนินงานโครงการ (Project Implementation Consultant: PIC)  มีราคากลางราว 250 ล้านบาท

2. งานจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้างงานโยธา 1 (Project Management and Construction Supervision Consultant 1: PMCSC1) ราคากลางประมาณ 1 พันล้านบาท

3. งานจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้างงานโยธา 2 (Project Management and Construction Supervision Consultant 2: PMCSC2) ราคากลาง 959 ล้านบาท

4. งานจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้างงานโยธา 3 (Project Management and Construction Supervision Consultant 3: PMCSC3) ราคากลาง 561 ล้านบาท

รฟม.เปิดรายชื่อ "บริษัทที่ปรึกษา" แห่ชิงคุมงานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง

ทั้งนี้  รฟม. กำหนดให้บริษัทสามารถขอรับเอกสารเชิญชวนสำหรับการจัดจ้างที่ปรึกษาฯ ได้ในระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 22 เมษายน 2565 และกำหนดให้ยื่นข้อเสนอในวันที่ 25 เมษายน 2565 ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น. โดยมีผู้แทนคณะผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) เข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย ซึ่งเมื่อสิ้นสุดเวลาดังกล่าว ปรากฏว่ามีบริษัทยื่นข้อเสนอ ดังนี้

1.งานจ้างที่ปรึกษากำกับการดำเนินงานโครงการ (Project Implementation Consultant: PIC) มีบริษัทยื่นข้อเสนอ รวม 2 ราย (จากบริษัทที่สนใจมาขอรับเอกสารฯ จำนวนทั้งสิ้น 43 ราย) ดังนี้

1.1  กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย

1. บริษัท เอ็มเอชพีเอ็ม จำกัด

2. บริษัท  ไทย ทรานซิท โซลูชั่นส์ จำกัด

1.2 บริษัท ดับเบิลยูเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด

รฟม.เปิดรายชื่อ "บริษัทที่ปรึกษา" แห่ชิงคุมงานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง

2. งานจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้างงานโยธา 1 (Project Management and Construction Supervision Consultant 1: PMCSC1) มีบริษัทยื่นข้อเสนอ รวม 2 ราย (จากบริษัทที่สนใจมาขอรับเอกสารฯ จำนวนทั้งสิ้น 44 ราย) ดังนี้

2.1  กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย

1. บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด

2. บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

3. บริษัท พีเอสเค คอนซัลแทนส์ จำกัด

4. บริษัท พี.พี.เอส.เอ็น จำกัด

5. บริษัท ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

2.2 กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย

1. บริษัท เทสโก้ จำกัด

2. บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด

3. บริษัท ยูทิลิตี้ ดีไซน์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

4. บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

3. งานจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้างงานโยธา 2 (Project Management and Construction Supervision Consultant 2: PMCSC2) มีบริษัทยื่นข้อเสนอ รวม 2 ราย (จากบริษัทที่สนใจมาขอรับเอกสารฯ จำนวนทั้งสิ้น 45 ราย) ดังนี้

3.1  กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย

1. บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด

2. บริษัท เทสโก้ จำกัด

3. บริษัท ยูทิลิตี้ ดีไซน์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

4. บริษัท ไอที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

5. บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

6. บริษัท อินทิเกรเทด เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด

3.2 กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย

1. บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

2. บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด

3. บริษัท พีเอสเค คอนซัลแทนส์ จำกัด

4. บริษัท พี.พี.เอส.เอ็น จำกัด

5. บริษัท ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

4. งานจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้างงานโยธา 3 (Project Management and Construction Supervision Consultant 3: PMCSC3) มีบริษัทยื่นข้อเสนอ รวม  2 ราย (จากบริษัทที่สนใจมาขอรับเอกสารฯ จำนวนทั้งสิ้น 45 ราย) ดังนี้

4.1  กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย

1. บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด

2. บริษัท วิสิทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด

3. บริษัท ไอที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

4.2 บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

โดยขั้นตอนต่อไป คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาฯ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) โดยวิธีคัดเลือก จะได้ประชุมเพื่อประเมินข้อเสนอ และเจรจาต่อรอง ก่อนที่ รฟม. จะเสนอคณะกรรมการ รฟม. เพื่ออนุมัติว่าจ้าง ต่อไป ซึ่งคาดว่ากระบวนการทั้งหมดจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2565 และที่ปรึกษาฯ จะเริ่มปฏิบัติงานได้ในเดือนมิถุนายน 2565