"กรมขนส่ง" ปิดฉากประมูลทะเบียนพิเศษครั้งแรก กวาดรายได้ 370 ล้านบาท

"กรมขนส่ง" ปิดฉากประมูลทะเบียนพิเศษครั้งแรก กวาดรายได้ 370 ล้านบาท

กรมการขนส่งทางบก ปิดฉากประมูลทะเบียนรถเลขสวยลักษณะพิเศษครั้งแรกในไทย 82 หมายเลข กวาดรายได้ทะลุเป้าหมาย 370 ล้านบาท วันนี้ "มังกร789" พีคสุดปิด 12.8 ล้านบาท

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ผลการประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษ สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน ในวันที่ 22 เมษายน 2565 จัดประมูลต่อเนื่องจากวันที่ 7 เมษายน 2565 อีกจำนวน 19 หมายเลข พร้อมกันทั้งทางวาจา ณ อาคาร 6 ชั้น 7 กรมการขนส่งทางบก จตุจักร และประมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.tabienrod.com

โดยเฉพาะวันที่ 22 เมษายน 2565 นำรายได้เข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) รวมทั้งสิ้น 90,390,000 บาท หมายเลขที่ได้รับ
ความนิยมจากผู้สนใจสูงสุด คือ “มังกร 789” มีผู้ประมูลร่วมเสนอราคาถึง 989 ครั้ง จนได้ผู้ชนะประมูลในราคา 12,800,000 บาท

รองลงมา ได้แก่

“รัก 9999” ประมูลได้ในราคา 8,290,000 บาท 

“สวย 8888” ประมูลได้ในราคา 8,080,000 บาท

“ชนะ 9” ประมูลได้ในราคา 6,980,000 บาท

“มงคล 9” ประมูลได้ในราคา 6,520,000 บาท

"กรมขนส่ง" ปิดฉากประมูลทะเบียนพิเศษครั้งแรก กวาดรายได้ 370 ล้านบาท

นอกจากนี้ ยังมีหมายเลขทะเบียนที่ประมูลได้ในราคาเกิน 1 ล้านบาท อาทิ “ชนะ 8” ประมูลได้ในราคา 6,320,000 บาท “โชคดี 8” ประมูลได้ในราคา 6,000,000 บาท “เฮงรวย 1” ประมูลได้ในราคา 4,700,000 บาท “มั่งมี 999” ประมูลได้ในราคา 4,080,000 บาท และ “วันดี 9999” ประมูลได้ในราคา 4,050,000 บาท

ทำให้การประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษ 2 วัน จำนวน 82 หมายเลข สามารถนำรายได้เข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) รวมทั้งสิ้น 372,560,000 บาท ซึ่งเกินความคาดหมายที่ตั้งเป้าไว้ ทั้งนี้เป็นผลมาจากการที่ประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมประมูลจากทุกช่องทางเป็นจำนวนมาก 

"กรมขนส่ง" ปิดฉากประมูลทะเบียนพิเศษครั้งแรก กวาดรายได้ 370 ล้านบาท

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า การประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษ ประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมประมูลทั้งทางวาจาในห้องประมูล และประมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.tabienrod.com เป็นจำนวนมากเงินที่ได้จากการประมูลทั้งหมดได้นำเข้าเป็นรายได้ของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) เพื่อนำไปส่งเสริมกิจกรรมทางด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของประเทศ และสนับสนุนเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน ตามเจตนารมณ์ของกระทรวงคมนาคมที่จะสร้างสังคมแห่งโอกาส ที่มีความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน “ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

โดยเฉพาะการดูแลคนพิการให้เข้าถึงสิทธิ สวัสดิการ และได้รับการพัฒนาศักยภาพไปพร้อมกัน โดยที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันได้ให้ความช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน ทั่วประเทศไปแล้วทั้งสิ้น 944 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 61,968,511 บาท จึงถือว่าผู้เข้าร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษ เป็นผู้ที่มีส่วนในการช่วยรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน

ทั้งยังได้ช่วยดูแลผู้พิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำ และเสริมสร้างโอกาสให้คนพิการในประเทศไทยให้สามารถช่วยเหลือตนเอง และดำรงชีวิตได้ใกล้เคียงกับบุคคลปกติมากที่สุด