ตลท.ก้าวสู่ปีที่ 48 จัดสัมมนาขับเคลื่อนตลาดทุนไทยสู่อนาคต  27 เม.ย. นี้

ตลท.ก้าวสู่ปีที่ 48 จัดสัมมนาขับเคลื่อนตลาดทุนไทยสู่อนาคต  27 เม.ย. นี้

ตลท. ก้าวสู่ปีที่ 48 ขับเคลื่อนตลาดทุนแห่งอนาคต ฟังปาฐกถาพิเศษ "บทบาทตลาดเงิน ตลาดทุน สู่จุดเปลี่ยนเศรษฐกิจไทย  โดย "ประสาร  ไตรรัตน์วรกุล" ประธานกรรมการ ตลท. - ผู้บริหารระดับสูง - ผู้เชี่ยวชาญภาคตลาดทุน ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองการขับเคลื่อนตลาดทุนไทยก้าวสู่อนาคต

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลา 47 ปี ตลาดหลักทรัพย์ฯ เดินทางผ่านความเปลี่ยนแปลงมาในทุกยุคทุกสมัย และในการก้าวสู่อนาคต ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมรับโอกาส และความท้าทายต่างๆ และมุ่งมั่นเป็นกลไกที่ช่วยส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจ และการเข้าถึงตลาดทุน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตลาดทุน ขับเคลื่อนความยั่งยืนเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และสังคมไทย

 "ในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 48 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดงานสัมมนา "SET ก้าวสู่ปีที่ 48 ขับเคลื่อนตลาดทุนแห่งอนาคต" ภายใต้แนวคิด Make it Work for Future เพื่อสะท้อนถึงการพัฒนาที่ไม่เคยหยุดนิ่งจากจุดเริ่มต้น ปัจจุบัน และการก้าวสู่อนาคต ทั้งมิติการดำเนินธุรกิจ และมิติการเป็นต้นแบบด้านความยั่งยืน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล พร้อมเชื่อมโยงโอกาสทั้งในตลาดทุนปัจจุบัน และตลาดทุนอนาคต ตามวิสัยทัศน์พัฒนาตลาดทุนให้เป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน ทั้งตลาดทุน สังคม และประเทศชาติ "To Make the Capital Market 'Work' for Everyone"

 

สัมมนา virtual conference "SET ก้าวสู่ปีที่ 48 ขับเคลื่อนตลาดทุนแห่งอนาคต" ประกอบด้วยปาฐกถาพิเศษ "บทบาทตลาดเงิน ตลาดทุน สู่จุดเปลี่ยนเศรษฐกิจไทย - Towards the Future of Thai Economy" โดย ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการแลกเปลี่ยนมุมมองกับ 2 หัวข้อเสวนา "SET ก้าวสู่ปีที่ 48 ขับเคลื่อนตลาดทุนแห่งอนาคต - Wealth Driver for Fruitful Growth" 

 นำโดย นายภากร  ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ คุณไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย ดร.ณภัทร จาตุศรีพิทักษ์ Managing Director สถาบันอนาคตไทยศึกษา ดร.กิริฎา เภาพิจิตร ผู้อำนวยการโครงการวิเคราะห์เศรษฐกิจเชิงลึก สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ดำเนินรายการโดย ดร. ศรพล  ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร และหัวหน้าสายงานพัฒนาความยั่งยืนตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ

ตลท.ก้าวสู่ปีที่ 48 จัดสัมมนาขับเคลื่อนตลาดทุนไทยสู่อนาคต  27 เม.ย. นี้

และ "เดินหน้าอย่างไร ในวันที่ความยั่งยืนเป็นเรื่องที่รอไม่ได้ - Sustainable Driver for Meaningful Growth" โดย  คุณอภิศักดิ์ เกี่ยวการค้า รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานการเงินและบริหารเงินลงทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ คุณรัตน์วลี อนันตานานนท์ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์ฯ   คุณนุกิจ ชลคุป Chief Manufacturing Officer บมจ.โอสถสภา  คุณไตรสรณ์ วรญาณโกศล กรรมการผู้จัดการ บมจ.เอส พี วี ไอ และนายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ คุณธิดาศิริ ศรีสมิต รองกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ดำเนินรายการโดย คุณนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์กรและพัฒนาเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์ฯ

  สัมมนา "SET ก้าวสู่ปีที่ 48 ขับเคลื่อนตลาดทุนแห่งอนาคต" จัดขึ้นวันพุธที่ 27 เม.ย. 2565 เวลา 10.00-12.10 น. ผู้สนใจรับชมได้ที่ www.facebook.com/set.or.th หรือ www.youtube.com/setgroupofficial 

 

 

พิสูจน์อักษร  โดย....สุรีย์   ศิลาวงษ์