ค่าขนส่ง-สภาพอากาศ ดัน ‘มะนาว’ ราคาพุ่ง

ราคาพืชผักหลายชนิดที่ตลาดสดพลาซ่า 3  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เริ่มปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย และต้นทุนค่าขนส่งเพิ่มขึ้น

ราคาพืชผักหลายชนิดที่ตลาดสดพลาซ่า 3  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เริ่มปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย และต้นทุนค่าขนส่งเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะมะนาวพันธุ์แป้นพิจิตร  จากเดิมกระสอบ 10 กิโลกรัม ราคาประมาณ 500 บาท ปรับขึ้นเป็น 750 บาท ส่วนมะนาวพันธุ์แป้นเพชรบุรี จากเดิมกระสอบละ 500-700 บาท เพิ่มเป็น 1,420 บาท