จี้รัฐเร่งเคลียร์ ‘ส่งออก’ ทุเรียนไทย

ภาคเอกชนจี้รัฐเร่งเคลียร์การส่งออกทุเรียนไทย ร่วมพูดคุยกับคุณภานุศักดิ์ สายพานิช​ นายกสมาคมทุเรียนไทย

ภาคเอกชนจี้รัฐเร่งเคลียร์การส่งออกทุเรียนไทย ร่วมพูดคุยกับคุณภานุศักดิ์ สายพานิช​ นายกสมาคมทุเรียนไทย.

 

 

 

 

พิสูจน์อักษร  โดย....สุรีย์   ศิลาวงษ์