7Cs เพื่ออนาคต

7Cs เพื่ออนาคต

หากไม่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพิ่มเติมก็ยากที่จะอยู่รอดได้ในอนาคต

นักปราชญ์ชื่อก้อง “ขงจื๊อ” กล่าวไว้ว่า การศึกษาเล่าเรียนโดยปราศจากความคิดนั้นไร้ประโยชน์ สะท้อนให้เห็นความสำคัญของการคิดพิจารณาเรื่องราวต่าง ๆ รอบตัว เพื่อให้เรานำมาสกัดเป็นความรู้ให้กับตัวเราเองได้

หลายคนอาจรู้สึกว่าเองเรียนเยอะ อ่านเยอะ แต่หากเป็นการอ่านผ่านๆ ไม่ได้ใช้สมองในการวิเคราะห์และจับประเด็นความรู้ใหม่ก็อาจเปล่าประโยชน์ ยิ่งทำมาก ๆ และนานวันเข้าก็อาจทำให้จับประเด็นไม่เป็น จนไม่สามารถสรุปสาระสำคัญอะไรได้เลย

โลกปัจจุบันเราศึกษาการทำงานของส่วนต่างๆ ในสมองจนได้รู้ว่าเซลล์ประสาทที่ทำงานประสานกันอย่างน่าทึ่งนั้นได้สร้างโครงข่ายแห่งความทรงจำและกลายเป็นภูมิปัญญาหรือความรู้ที่จะอยู่กับตัวเราไปตลอดชีวิต

การใช้สมองขบคิดเรื่องราวต่างโดยเฉพาะการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นจึงเป็นการ “จับประเด็น” เพื่อให้สมองของเราได้เลือกนำเอาสาระที่มีประโยชน์ไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับตัวเอง แต่น่าเสียดายว่าคนรุ่นใหม่ขาดทักษะในด้านนี้ไปอย่างน่าใจหาย

ทักษะในการจับประเด็นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องฝึกฝน ซึ่งมีหลักสำคัญอยู่ 7 ประการคือ

1. Cooperation การเรียนรู้จากการทำงานร่วมกันมักจะได้ผลดีที่เรียน เพราะยิ่งจับประเด็นได้เร็ว ก็จะยิ่งช่วยให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้น

2. Communication การสื่อสารกับผู้คนรอบข้างได้ดี ก็ย่อมช่วยให้เรียนรู้เรื่องต่างๆ ได้มากขึ้น ซึ่งทักษะในการสื่อสารและการเข้าสังคมเป็นสิ่งที่สามารถฝึกฝนได้

3. Connect เมื่อได้ปฏิสัมพันธ์กับใคร ก็ยิ่งช่วยให้มีเครือข่ายกว้างขึ้น เมื่อได้เชื่อมโยงกับใคร ก็ยิ่งช่วยให้ขยายวงได้เรียนรู้จากผู้คนใหม่ๆ ได้มากขึ้นเช่นกัน

4. Content นอกจากจะเรียนรู้จากผู้อื่นแล้ว ตัวเราเองก็จำเป็นต้องมีเนื้อหาสาระหรือ Content เป็นการแลกเปลี่ยนและเป็นตัวดึงดูดให้มีผู้คนเข้ามาคบหาสมาคมด้วย

5. Critical Thinking หรือความคิดเชิงตรรกะที่ช่วยให้เราวิเคราะห์สิ่งรอบตัวได้ดีขึ้น และมีแนวทางในการสังเคราะห์ความคิดเป็นของตัวเองได้โดดเด่นกว่าผู้อื่น

6. Creative Innovation ความคิดเชิงสร้างสรรค์ ที่มุ่งหาทางปรับปรุงและพัฒนาทุกสิ่งรอบข้างให้ดีขึ้นได้เสมอ

7. Confident ความเชื่อมั่น ที่จะทำให้เรากล้าที่จะเดินไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยอาศัยฐานจากภูมิปัญญาและความรู้ของตัวเอง

การอ่านและการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เป็นหนึ่งในกระบวรการสร้างความรู้ ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยเคล็ดลับทั้ง 7 หรือ 7 Cs นี้เพื่อช่วยฝึกฝนให้ความรู้งอกเงย และจะช่วยให้เราอ่านและเรียนรู้ได้เร็วขึ้น มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นในอนาคต

เพราะโลกแห่งการแข่งขันทุกวันนี้เต็มไปด้วยสิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา ความรู้ที่เราได้รับมาจากการเรียนทั้งในระดับมัธยมและมหาวิทยาลัยกำลังหมดความสำคัญลงไปเรื่อยๆ หากไม่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพิ่มเติมก็ยากที่จะอยู่รอดได้ในอนาคต