Soft Power ไทย ใช้ศิลปะ-เทศกาล-หนังดึงดูดโลก

Soft Power ไทย ใช้ศิลปะ-เทศกาล-หนังดึงดูดโลก

จับกระแสซอฟต์พาวเวอร์ Soft Power ของไทย ใช้ศิลปะ-เทศกาล-หนังดึงดูดคนจากทั่วโลก รัฐบาลทำอะไรบ้าง พร้อมข้อเสนอแนะ

การขับเคลื่อน ซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) ของไทย ช่วงต้นปี 2567 เดือนมกราคม รัฐบาลเดินหน้าใช้เวทีกิจกรรมต่าง ๆ ในการสร้างวาระทางสังคม เมื่อวันก่อน งานเทศกาลออกแบบกรุงเทพฯ 2567 หรือ Bangkok Design Week 2024 แพทองธาร ชินวัตร ย้ำแนวคิด Livable Scape คนยิ่งทำ เมืองยิ่งดี สอดคล้องแนวทางการทำงานของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ผลักดันให้เกิดการต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยไปสู่ตลาดโลก 

เล็งเห็นว่า งานเทศกาลเสมือนแหล่งรวมแนวคิดและผลผลิตใหม่ ที่สะท้อนวัฒนธรรมของเมือง ที่เป็นเหมือนวัตถุดิบให้ภาครัฐและเอกชนนำไปส่งเสริมและต่อยอด และเมื่อสามารถทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นได้อย่างต่อเนื่องจะช่วยขับเคลื่อนให้ประเทศไทยมีพลังดึงดูดผู้คนให้สนใจและกระตุ้นให้เกิดการเชื่อมต่อ ตั้งแต่ระดับการค้าการลงทุน ไปจนถึงการเดินทางมาท่องเที่ยวและอยู่ในประเทศไทยมากขึ้น

แน่นอน เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี หนุนเทศกาลเป็นกลไกส่งเสริมอุตสาหกรรมและผลักดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เติบโตและขยายไปสู่ต่างประเทศ จะช่วยสนับสนุนกระบวนการสร้างซอฟต์พาวเวอร์ทำให้ผู้บริโภคในตลาดโลกมีความสนใจ และต้องการซื้อสินค้าและบริการสร้างสรรค์ของไทยมากขึ้น

Soft Power ไทย ใช้ศิลปะ-เทศกาล-หนังดึงดูดโลก

ขณะเดียวกัน การขับเคลื่อน Soft Power ด้านอื่น ๆ อย่างศิลปวัฒนธรรม สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) เร่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) ตั้งเป้าพัฒนาการดำเนินธุรกิจ SMEs และสินค้า OTOP ยกระดับการค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ช่วยเพิ่มช่องทางค้าขายและประชาสัมพันธ์บนแพลตฟอร์มออนไลน์ โปรโมทสินค้าให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ยกระดับธุรกิจรายย่อย และส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการและสินค้าไทยสู่เวทีสากล

รวมถึง ด้านศิลปะวัฒนธรรมไทย จะจัดแสดงในงาน Thailand Biennale 2025 ที่จังหวัดภูเก็ต ยกระดับบทบาทด้านวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกผ่านผลงานศิลปะร่วมสมัยไทย พัฒนาสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรด้านอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทยสู่ระดับสากล สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เป็นหมุดหมายสำคัญของการจัดแสดงงานศิลปะนานาชาติระดับโลก 

สำหรับด้านภาพยนตร์ สนับสนุนภาพยนตร์ไทย 6 เรื่องไปฉายในเทศกาลภาพยนตร์ Osaka Asian Film Festival โดยรัฐบาลจัดโปรแกรมภาพยนตร์ไทยว่า Thai Cinema Kaleidoscope 2024 ซึ่งแพทองธารชี้ว่าเป็นการทำงานแบบเอกชนเป็นผู้นำ และรัฐบาลเป็นผู้ซัพพอร์ต เป็นตัวอย่างเพียงเล็กน้อยที่เปลี่ยนแปลงจากการทำงานในช่วงเริ่มต้น หลังจากนี้ความเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอีก จะเกิดขึ้นในทุกอุตสาหกรรมที่สร้าง Soft Power

อย่างไรก็ตาม การสร้างซอฟท์พาวเวอร์แบบไทย ๆ ด้วยการใช้ศิลปะ เทศกาล ภาพยนตร์ดึงดูดคนจากทั่วโลก ถือเป็นนโยบายแบบแผนเดิมแต่เล่าใหม่ หวังสร้างความเชื่อมั่นก็พอเข้าใจ แต่ต้องลงลึกในรายละเอียดเนื้องานยิ่งดี อย่าให้ใครปรามาสว่าชอบตีปี๊บและตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ

...

อ้างอิง - รัฐบาลไทย 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง :

บทความที่เกี่ยวข้องกับ soft power ทั้งหมด

บทความของนิติราษฎร์ บุญโย ทั้งหมด