รู้จักกับ TFEX FX Futures

รู้จักกับ TFEX FX Futures

ช่วงที่ผ่านมา เรื่องของ Forex หรือ FX หรือที่เรียกกันว่าค่าเงิน ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะผู้ที่สนใจการซื้อขายหรือหาผลตอบแทนในสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูง ประกอบกับสถานการณ์ของตลาดค่าเงินโลกในช่วงที่ผ่านมา มีความอ่อนไหวและเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก อันเป็นผลมาจากหลายปัจจัย

ไม่ว่าจะเป็น สถานการณ์ความขัดแย้งของประเทศมหาอำนาจ หรือการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการใช้นโยบายทางการเงินต่างๆ ซึ่งความผันผวนดังกล่าวนี้ มีผลต่อผู้ประกอบธุรกิจโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าส่งออก ในเรื่องความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าเงิน และควรพิจารณาเรื่องการทำบริหารจัดการความเสี่ยงจากค่าเงินหรืออัตราแลกเปลี่ยนอย่างรอบคอบ ในขณะเดียวกัน สำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ค้าความผันผวนดังกล่าวก็เป็นโอกาสในการซื้อขายเพื่อทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของค่าเงินได้เช่นกัน

ปัจจุบันการซื้อขาย Forex หรือ ค่าเงิน นั้นสามารถทำได้ผ่านหลากหลาย Platform แต่ไม่ว่าจะซื้อขายผ่านช่องทางใด ผู้ลงทุนจำเป็นต้องมีความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และพิจารณาถึงความน่าเชื่อถือของผู้ให้บริการรวมถึงการกำกับดูแลผู้ให้บริการ Platform นั้น เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการซื้อขาย

TFEX หรือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นศูนย์กลางการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ดำเนินการภายใต้กฏเกณฑ์และการกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดย TFEX มีการซื้อขายสินค้าหลากหลายประเภทและหนึ่งในสินค้าที่ได้รับอนุญาตให้มีการซื้อขายคือ FX Futures ซึ่งเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ที่ผ่านมา TFEX มีการซื้อขายเฉพาะ USD Futures 

อย่างไรก็ตาม ล่าสุด TFEX เตรียมเพิ่มสินค้าประเภท FX Futures อีก 2 สินค้า ได้แก่ EUR/USD Futures (เงินยูโรต่อเงินดอลลาร์สหรัฐฯ) และ USD/JPY Futures (เงินดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเงินเยน) เพื่อตอบโจทย์ความสนใจของผู้ลงทุนและเป็นทางเลือกในการสร้างโอกาสการทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนได้อย่างสะดวกคล่องตัว

 การซื้อขาย FX Futures ใน TFEX นั้น มีความน่าสนใจหลายประการ นอกจากเรื่องการเป็น ศูนย์การซื้อขายที่น่าเชื่อถือแล้ว ลักษณะของผลิตภัณฑ์ EUR/USD Futures และ USD/JPY Futures ของ TFEX นั้น ก็สามารถใช้งานได้ง่าย กล่าวคือ ทั้งสองผลิตภัณฑ์นี้ใช้เงินบาทในการวางหลักประกันหรือมาร์จิ้นเพื่อซื้อขาย 

โดยไม่ต้องแลกเปลี่ยนเป็นเงินต่างประเทศเพื่อใช้วางเป็นหลักประกันซึ่งต่างจาก Platform ที่ให้บริการซื้อขายค่าเงินอื่นๆ ทำให้ผู้ซื้อขายสามารถลดความเสี่ยงและต้นทุนค่าธรรมเนียมในเรื่องการแลกเปลี่ยนเงินจากบาทไปเป็นเงินตราต่างประเทศเพื่อใช้ในการซื้อขายได้ ในขณะที่ทั้ง EUR/USD Futures และ USD/JPY Futures ใน TFEX จะทำการเสนอราคาซื้อขายเป็นสกุลเงินต่างประเทศซึ่งจะทำให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามและวิเคราะห์ราคาได้อย่างสะดวก 

อย่างไรก็ตาม ในการคำนวณกำไรขาดทุนจากการซื้อขายนั้น จะเป็นเงินบาทโดยใช้ตัวแปลงค่าหรือตัวคูณ (Multiplier) ยกตัวอย่างเช่น หากผู้ลงทุนซื้อ (Long) EUR/USD Futures (EURUSDZ22) ซึ่งมีตัวคูณ เท่ากับ 30,000 โดยผู้ลงทุนซื้อที่ราคา 0.9500 ต่อมาราคาปรับตัวสูงขึ้นเป็น 0.9550 ดังนั้น ในกรณี จะมีกำไรเท่ากับ 150 บาท [(0.9550 - 0.9500) x 30,000] หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือทุกๆ การเปลี่ยนแปลง 0.0001 หรือ 1 Tick จะมีค่าเท่ากับ 3 บาท

การซื้อขายใน TFEX นั้นยังมีความคล่องตัว โดยผู้ลงทุนสามารถซื้อขายสร้างกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับการคาดการณ์ทิศทางตลาดได้ทุกสภาวะ เช่น ทำการชอร์ตหรือขายล่วงหน้า (Short) เมื่อคาดการณ์ว่าราคาจะมีแนวโน้มลดลงเช่นเดียวกับสินค้าอื่นใน TFEX โดยสินค้า FX Futures นี้ จะสามารถซื้อขายได้ทุกวันทำการตั้งแต่ 9.15 – 23.55 น. ซึ่งในอนาคตมีแผนที่จะขยายเวลาซื้อขายให้ครอบคลุมกับตลาดต่างประเทศให้มากขึ้นด้วย

TFEX FX Futures จึงเป็นทางเลือกที่ออกแบบมาให้ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายค่าเงินล่วงหน้าได้อย่างมั่นใจ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ที่สนใจซื้อขายสินค้าดังกล่าว TFEX ได้ร่วมกับโบรกเกอร์จัดสัมมนาเวิร์คช๊อปให้ความรู้แก่ผู้ลงทุนทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมแข่งขันเทรดผ่านพอร์ตจำลอง เพื่อสร้างประสบการณ์ซื้อขายให้แก่ผู้ลงทุนทั้งรายปัจจุบันและรายใหม่ สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากโบรกเกอร์ TFEX หรือดูรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า กิจกรรม และสัมมนาได้ที่ www.TFEX.co.th โทร. 0 2009 9999