โดนใจ "คนละครึ่งแสนล้าน" ประชาชน 25 ล้านคน ควักตังจ่าย 5.3 หมื่นล้าน

โดนใจ "คนละครึ่งแสนล้าน" ประชาชน 25 ล้านคน ควักตังจ่าย 5.3 หมื่นล้าน

เปิดมุมมอง โดนใจ "คนละครึ่งแสนล้าน" ประชาชน 25 ล้านคน ควักตังจ่าย 5.3 หมื่นล้าน

มาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวน์เพื่อแก้วิกฤติโควิด-19 แพร่ระบาดในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานั้น

ต้องยอมรับว่า โครงการ "คนละครึ่ง" สามารถช่วยให้ประชาชนลดค่าใช้จ่ายและพยุงร้านค้าให้มีรายได้ช่วงเกิดวิกฤติเศรษฐกิจจากภาวะโรคระบาด

ดังที่ สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ต่อกรณี มาตรการช่วยเหลือของรัฐในช่วงโควิด-19 กลุ่มตัวอย่างระหว่างวันที่ 18-21 ตุลาคม 2564

พบว่าภาพรวม ประชาชนพอใจมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐ คิดเป็น 49.81% โดยพึงพอใจมาตรการคนละครึ่งเฟส 3 มากที่สุด คิดเป็น 78.66% 

 สวนดุสิตโพล ระบุด้วย ผลการสำรวจ ประชาชนเทใจให้มาตรการ “คนละครึ่ง” มากที่สุด เพราะเป็นเงินที่เข้ากระเป๋าโดยตรงเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรการอื่น ๆ

ถึงจะไม่ได้ช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายมากนัก แต่ก็ช่วยประคับประคองให้มีระดับการบริโภคเท่าเดิม เพราะสถานการณ์โควิด-19 ที่ไม่แน่นอนทำให้ประชาชนต้องวางแผนการใช้เงินอย่างรัดกุม มาตรการต่าง ๆ ที่ออกมาจึงนับว่าเป็นการเยียวยาประชาชนในช่วงครึ่งปีหลังนี้ได้อยู่บ้าง

อ่านข่าว : สวนดุสิต โพล เผย "ประชาชน" ชอบ "คนละครึ่ง" หนุน "รัฐ" เร่งคุมราคาสินค้า

โดนใจ "คนละครึ่งแสนล้าน" ประชาชน 25 ล้านคน ควักตังจ่าย 5.3 หมื่นล้าน

อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนมองว่า รัฐบาลประเมินความต้องการของประชาชนตรงกับผลโพลสำรวจ โดยก่อนหน้านี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ.2564 อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม 42,000 ล้านบาท สำหรับ โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3

โดยประชาชนได้รับสิทธิสนับสนุนค่าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าและบริการทั่วไป รวมทั้งสามารถซื้ออาหาร และเครื่องดื่มจากร้านอาหารและเครื่องดื่มที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 ผ่านผู้ให้บริการระบบ ขนส่งอาหาร (Food Delivery Platform) ร้อยละ 50 ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน อีกจำนวน 1,500 บาทต่อคน โดยจะสนับสนุนเพิ่มในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม รวมรัฐสนับสนุนวงเงินให้ทั้งสิ้น 4,500 บาท/คน 

สำหรับการใช้จ่ายตลอดระยะเวลาโครงการ ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ประชาชนทั่วไป สัญชาติไทยที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวนไม่เกิน 28 ล้านคน ประกอบด้วยผู้ลงทะเบียนใหม่และผู้ที่เคยได้รับสิทธิแล้ว

มาตรการเยียวยาและการฟื้นฟูเศรษฐกิจในประเทศ (23 ต.ค. 64) โครงการคนละครึ่ง มีผู้ใช้สิทธิสะสม 25.32 ล้านคน ยอดใช้จ่ายสะสม 105,444 ล้านบาท แบ่งเป็นส่วนที่ประชาชนจ่ายสะสม 53,587 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่ายสะสม 51,856 ล้านบาท

โดนใจ "คนละครึ่งแสนล้าน" ประชาชน 25 ล้านคน ควักตังจ่าย 5.3 หมื่นล้าน

แน่นอนว่า คนละครึ่ง เป็นมาตรการที่ประชาชนสามารถจับจ่ายซื้อของอุปโภคบริโภคของใช้ในชีวิตประจำวัน จากร้านค้าตลาดสด ซึ่งต้องซื้ออยู่แล้ว แต่จ่ายถูกลงโดยรัฐช่วยจ่ายครึ่งหนึ่ง

ถือว่าเป็นมาตรการกลุ่มผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ ได้เข้าร่วมโครงการมากกว่า 25 ล้านคนจากเป้าหมายคนละครึ่ง เฟส 3 อยู่ที่ 28 ล้านคน

ขณะที่ รัฐบาลกำลังเดินหน้าเปิดประเทศ 1 พ.ย. 64 เพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้ามาจับจ่ายหนุนกำลังซื้อในประเทศ รวมถึงการจะกู้เงินเพิ่มเติมเพื่อพลิกฟื้นเศรษฐกิจจากวิกฤติโควิด

ดังนั้น มาตรการคนละครึ่งที่โดนใจผู้มีรายได้น้อยจนถึงผู้มีรายได้ปานกลางแล้ว ควรต้องเร่งมาตรการที่เทียบเคียงกัน กระตุ้นผู้มีรายได้สูงให้ออกมากระตุ้นการจ้างงานในประเทศด้วย.