สวนดุสิต โพล เผย "ประชาชน" ชอบ "คนละครึ่ง" หนุน "รัฐ" เร่งคุมราคาสินค้า

สวนดุสิต โพล เผย "ประชาชน" ชอบ "คนละครึ่ง" หนุน "รัฐ" เร่งคุมราคาสินค้า

สวนดุสิตโพล เผย ประชาชนเทใจ โครงการคนละครึ่ง ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย หนุนรัฐบาล เร่งคุมราคาสินค้า - ลดค่าน้ำ ค่าไฟ เพิ่มเติม

         ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ​สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณี มาตรการช่วยเหลือของรัฐในช่วงโควิด-19 กลุ่มตัวอย่าง 1,309 คน สำรวจระหว่างวันที่ 18-21 ตุลาคม 2564 พบว่าภาพรวม ประชาชนพอใจมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐ คิดเป็น 49.81% โดยพึงพอใจมาตรการคนละครึ่งเฟส 3 มากที่สุด คิดเป็น 78.66% และนอกจากมาตรการต่าง ๆ ที่ดำเนินการไปแล้วประชาชนคิดว่ารัฐบาลควรมีมาตรการเร่งด่วน คือ ควบคุมราคาสินค้าและค่าครองชีพ คิดเป็น 75.25% และ มาตรการลดค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าน้ำมัน คิดเป็น 70.61%

 

         ทั้งนี้ในช่วงครึ่งปีหลัง 2564 ประชาชนได้เข้าร่วมมาตรการคนละครึ่งเฟส 3 มากที่สุด คิดเป็น 78.61% รองลงมาคือมาตรการลดค่าน้ำค่าไฟ   คิดเป็น 34.76%  และมองว่ามาตรการต่าง ๆ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้บ้าง คิดเป็น 62.10% เมื่อเปรียบเทียบก่อนและหลังมีมาตรการก็ยังใช้จ่ายรายเดือนเท่าเดิม  คิดเป็น 43.45 %

         สวนดุสิตโพล ยังแสดงความเห็นด้วยว่า จากผลการสำรวจ ประชาชนเทใจให้มาตรการ “คนละครึ่ง” มากที่สุด เพราะเป็นเงินที่เข้ากระเป๋าโดยตรงเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรการอื่น ๆ ถึงจะไม่ได้ช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายมากนัก แต่ก็ช่วยประคับประคองให้มีระดับการบริโภคเท่าเดิม เพราะสถานการณ์โควิด-19 ที่ไม่แน่นอนทำให้ประชาชนต้องวางแผนการใช้เงินอย่างรัดกุม มาตรการต่าง ๆ ที่ออกมาจึงนับว่าเป็นการเยียวยาประชาชนในช่วงครึ่งปีหลังนี้ได้อยู่บ้าง

สวนดุสิต โพล เผย "ประชาชน" ชอบ "คนละครึ่ง" หนุน "รัฐ" เร่งคุมราคาสินค้า

            "ประชาชนได้เข้าร่วมมาตรการคนละครึ่งเฟส 3 มากที่สุด และได้รับการตอบรับจากประชาชนมากที่สุดเช่นเดียวกัน ทั้งนี้จากข้อมูลมีจำนวนประชาชนเข้าร่วมโครงการทั้งหมดอยู่ที่ 27.86 ล้านคน จากสิทธิที่เข้าร่วมได้ 28 ล้านสิทธิ คิดเป็น 99.5% ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับผลตอบรับที่ดี เนื่องจากประชาชนสามารถนำเงินที่ได้ไปใช้เพื่อตอบโจทย์ความต้องการขั้นพื้นฐาน คือ ปัจจัย 4 ประกอบด้วย อาหาร ยารักษาโรค เสื้อผ้า และที่อยู่อาศัย นอกจากนี้เมื่อดำเนินการวิเคราะห์การเปรียบเทียบก่อนและหลังที่มีมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐ แต่ยังคงพบว่าประชาชนก็ยังใช้จ่ายรายเดือนเท่าเดิม สาเหตุมาจากการที่ประชาชนยังคงเกิดความกังวลกับภาวะโรคระบาดโควิด-19 ว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่ ทำให้ต้องมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบ เมื่อพิจารณาภาพรวมประชาชนค่อนข้างพึงพอใจมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐ และมาตรการที่อยากให้ทำอย่างเร่งด่วนคือการควบคุมราคาสินค้าและค่าครองชีพ เนื่องจากราคาสินค้าที่สูงขึ้นจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต ประชาชนต้องใช้เงินในการซื้อสินค้าที่เพิ่มมากขึ้น" สวนดุสิตโพล ระบุ.