ภาษีกับการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล

ภาษีกับการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล

ช่วงนี้กระแสการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล เช่น Cryptocurrency นั้นมาแรงมาก สำหรับในประเทศไทยเองก็มีผู้ที่ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก