หลักสูตรแบบเดิมในมหาวิทยาลัย ยัง ‘จำเป็น’ อยู่หรือไม่

หลักสูตรแบบเดิมในมหาวิทยาลัย ยัง ‘จำเป็น’ อยู่หรือไม่

เทคโนโลยีดิจิทัลและการปฎิวัติอุตสาหกรรม 4.0 ทำให้เริ่มเกิดคำถามว่าการศึกษาในหลักสูตรแบบเดิม ยังจำเป็นหรือไม่