เลิกทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยาก

เลิกทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยาก

การแก้ปัญหาของคนบางคน เป็นการแก้ไขในทำนองปั้นเรื่องเล็กให้ขยายกลายเป็นเรื่องใหญ่ ก่อนที่จะหาหนทางแก้ปัญหานั้นอย่างจริงจัง

การแก้ไขในทำนองปั้นเรื่องเล็กให้ขยายกลายเป็นเรื่องใหญ่ ทำให้การแก้ปัญหายากเย็นกว่าที่ควรจะเป็นหลายสิบหลายร้อยเท่า  โดยที่คนขยายเรื่องเล็กให้กลายเป็นเรื่องใหญ่เองก็ไม่รู้ตัวเองว่ากำลังทำให้ทุกอย่างยุ่งยากมากขึ้น ตรงข้ามกลับภูมิใจว่าได้ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้วอีกด้วย ขยายปัญหาจนเรื่องแก้ไขได้ง่ายๆ กลายเป็นเรื่องที่แทบสุดจะหาทางแก้ไข แถมยังมาทวงบุญคุณกับคนอื่นอีก

 

ถ้าพยายามรักษาให้เรื่องเล็กไม่ขยายขอบเขตออกไป ทุกปัญหาน่าจะแก้ไขกันได้หมด แต่สมองของคนเราชอบคิดนั่นคิดนี่ นักปราชญ์หลายท่านจึงบอกให้มีสติในการคิดวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ พยายามเห็นความจริงที่เป็นจริง ไม่ใช่เห็นเนินดินสูงเมตรกว่า แต่มโนต่อไปไกลว่าวันหน้าเนินดินจะกลายไปเป็นเทือกเขาหิมาลัย แล้วแก้ปัญหาเนินดินนั้นโดยใช้วิธีเดียวกันกับที่จะพยายามแก้ปัญหาหิมาลัย  คิดเองจนกระทั่งสิ่งที่เห็นกับสิ่งที่คิดไปเองนั้นใหญ่โตต่างกันมากมายนัก 

 

เรื่องผิดกฎระเบียบเล็กน้อยที่แทบไม่มีผลกระทบใด ๆกับใครสักคน ก็ไปขยายว่าจะเกี่ยวข้องกับกฎระเบียบนั้นนี้จนกลายเป็นว่าอาจจะผิดไปร้อยกฎพันกติกา เรื่องผิดกฎระเบียบกับเงินเป็นพันเป็นหมื่น เปิดกฎหมายเป็นสิบ ๆฉบับมาโยงกับเรื่องนั้นกันจนแทบจะปิดประตูการแก้ไขให้ไม่มีใครต้องเดือดร้อน แต่อีกเรื่องหนึ่งเป็นการทำผิดกฎกติกาใหญ่โต เสียหายกันเป็นแสนล้าน กลับแก้ไขง่าย ๆด้วยการออกกฎใหม่มายกเว้นกฎเดิมให้กับการกระทำนั้น แปลว่าทุกปัญหาจะแก้แบบยากก็ได้ หรือจะแก้ง่าย ๆก็ได้ ขึ้นกับคิดมากคิดน้อยแค่ไหน

 

พยายามตระหนักไว้เสมอว่ายิ่งมีเวลามากเท่าไร คนเราก็มีแนวโน้มที่จะใช้เวลานั้นคิดอะไรต่ออะไรเกินเลยกว่าที่จำเป็นจริง ๆ  ซึ่งอาจเป็นการคิดเพื่อเพิ่มความรอบคอบ หรือคิดเพิ่มเติมที่ไม่จำเป็น การกำหนดกรอบเวลาที่จะวินิจฉัยเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้พอเหมาะกับเรื่องที่พบเจอและต้องแก้ไขนั้นเป็นหนทางหนึ่งที่จะลดโอกาสที่จะมีการทำเรื่องเล็กให้กลายเป็นเรื่องใหญ่ กำหนดเวลาให้พอดี อย่าให้มากเกินไป

 

คนที่ว่างเกินไปมักขยายปัญหาเสมอ เพราะเรื่องเล็ก ๆเรื่องนั้นกลายเป็นสิ่งสำคัญของชีวิต ถ้าเรื่องนั้นจบลงได้ยาก ๆ จะได้ดูว่ามีงานสำคัญอยู่ในมือตลอดเวลา ถ้าเจอว่าตนเองกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องขยายงานเล็กให้กลายเป็นงานใหญ่เพื่อให้ดูว่ามีงานเต็มมือ  ให้รีบลงมือจัดการงานนั้นให้เสร็จไปโดยเร็ว แล้วมองหาว่าจะเอาเวลาที่ว่างอยู่นั้นไปสร้างความสามารถใหม่ ๆใดที่เป็นประโยชน์กับชีวิตการงานของตนเองแทนจะดีกว่า

 

อีกเหตุหนึ่งเราสร้างความสลับซับซ้อนขึ้นมาจากจิตใต้สำนึกที่ต้องการให้คนอื่นเห็นความสำคัญของเรา แก้ปัญหาเล็กๆ ด้วยวิธีง่าย ๆ เกรงไปว่าใครพบเจอจะไม่เห็นความสำคัญของเรา   ดังนั้นจะทำอะไรก็ให้รู้ตัวว่ากำลังจะใช้เรื่องนั้นสร้างความสำคัญให้กับตนเองอย่างไม่ถูกกาลเทศะหรือไม่ เตือนตนเองไว้เสมอว่าคุณค่าของเราอยู่ที่การทำให้งานสำเร็จ  จะสำเร็จด้วยวิธีการที่ง่ายแสนง่าย หรือยุ่งยากซับซ้อน ไม่แตกต่างกัน ชกมวยชนะคือชัยชนะ ไม่ว่าจะมีท่าไหว้ครูสลับซับซ้อนแค่ไหนก็ตาม

 

งานง่ายกลายเป็นงานยากส่วนหนึ่งเพราะเราติดอยู่กับอดีต โลกเปลี่ยนไปจนสรรพสิ่งเปลี่ยนแปลงไปมากมาย แต่เรายังหวนหาวันวานที่น่าประทับใจของเรา ปัญหาไหนไม่มีประเด็นที่ต้องทำตามขั้นตอนของวันวาน เราจะเพิ่มเติมความซับซ้อนด้วยการขยายปัญหาออกไปจนต้องมีขั้นตอนการแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่เรายึดมั่นถือมั่นอยู่นั้น เราเติมความซับซ้อนเข้าไปโดยไม่จำเป็นเพียงเพื่อให้ได้ทำตามที่เคยทำ โดยเฉพาะได้ทำในสิ่งที่เคยเป็นความสำเร็จของวันวาน ละทิ้งความผูกพันกับวิธีการของวันวานลงไปบ้างเพื่อไม่ให้เอาคำตอบที่มีไปแปลงโจทย์ใหม่ผนวกเข้ากับปัญหาที่พบเจอ

 

ที่น่ากลัวที่สุดคือ ขยายปัญหาเล็กให้กลายเป็นปัญหาใหญ่ เพื่อแสวงหาประโยชน์เข้าตนเองจากความซับซ้อนที่เพิ่มเติมไปนั้น ถ้าอยู่ๆปัญหาเล็กนิดเดียวกลายเป็นปัญหาใหญ่โต ให้แอบมองได้เลยว่าอะไรกำลังจะเข้ากระเป๋าใครบ้าง.