'ทุนชีฟนิ่ง' ทุนอังกฤษ เรียนฟรี มีเกียรติ

'ทุนชีฟนิ่ง' ทุนอังกฤษ เรียนฟรี มีเกียรติ

ทุนชีฟนิ่ง (Chevening) ทุนที่รัฐบาลสหราชอาณาจักรมอบแก่นักศึกษาปริญญาโททั่วโลก ซึ่งกำลังจะเปิดรับสมัครในวันที่ 3 ก.ย.- 3 พ.ย.

ชีฟนิ่ง ถือเป็นทุนให้เปล่า ทั้งค่าเล่าเรียน ค่าเดินทาง ค่ากินค่าอยู่ ตั้งแต่เริ่มต้นขอวีซ่าจนจบการศึกษาบินกลับมาประเทศไทย รายละเอียดของทุนที่ https://www.chevening.org

นอกจากนี้ ทุนชีฟนิ่งเป็นทุนของกระทรวงต่างประเทศสหราชอาณาจักร มอบแก่นักศึกษาที่มีประสบการณ์ทำงานและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขาวิชาต่าง ๆ และเป็นผู้นำของสังคม ที่จะนำความเปลี่ยนแปลงและยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนในสังคมนั้น ๆ

ทุนให้เปล่านี้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1983 โดย มอบทุนมาแล้วกว่า 50,000 ทุนทั่วโลก และในปีที่แล้วมีผู้สมัครทุนนี้ทั่วโลกกว่า 52,589 คน ซึ่งในส่วนของประเทศไทยนั้นจำนวนผู้รับทุนเฉลี่ยปีละ 20 คน ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่ไม่น้อยเลยทีเดียว หากเทียบกับประเทศอื่น ๆ แสดงให้เห็นถึงความสำคัญและมิตรภาพที่ดีงามหระหว่างไทยและสหราชอาณาจักร

ทุนชีฟนิ่งไม่ได้เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ แต่ทุนเฟ้นหาความเป็นผู้นำและผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาวงการนั้นๆ ดังนั้นจึงมีเกณฑ์เรื่องของประสบการณ์การทำงาน และเกณฑ์เรื่องของภาษาอังกฤษที่จะต้องสื่อสารได้ดี กฏเกณฑ์ที่ไม่มากมายนี้กลับทำให้ทุนนี้มีอัตราการแข่งขันที่สูงมาก เพราะเป็นทุนให้เปล่า ให้หมดทุกอย่าง

ทุนชีฟนิ่งเน้นความหลากหลายโดยมอบทุนสาขาวิชามากมาย มิใช่แต่เพียงสาขาที่เกี่ยวข้องกับกฏหมาย สิทธิมนุษยชน กระบวนการยุติธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์ การเมืองและนโยบายสาธารณะ เท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึง พลังงานและสิ่งแวดล้อม สื่อสารมวลชน บริหารธุรกิจ หรือแม้กระทั่งสาขาใหม่ ๆ ที่โลกกำลังให้ความสำคัญอย่าง ความมั่นคงในโลกออนไลน์ โดยมีเป้าประสงค์ให้ผู้ได้รับทุนกลับมาพัฒนาท้องถิ่นและเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ในสาขาที่ได้ร่ำเรียนมาระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักร

ทุนชีฟนิ่ง เป็นทุนที่ดีเลิศและถือเป็นทุนอันดับ 1 ของสหราชอาณาจักร และถูกจัดเทียบชั้นทุน Fullbright ของสหรัฐ ทุน Monbuso ของญี่ปุ่น และทุนเล่าเรียนหลวงพระราชทาน หรือทุนคิงส์ของไทย เรียกได้ว่า “เรียนฟรีมีเกียรติ” เพราะนอกจากจะได้ปริญญาความรู้แล้วยังมีเครือข่ายที่กว้างขวางทั้งในและนอกประเทศ มีกิจกรรมมากมายทั้งระหว่างเรียนและเรียนจบแล้วกลับไทย เรียกได้ว่ามีความต่อเนื่องสม่ำเสมอของการพบปะสังสรรค์กระชับความสัมพันธ์ ได้ทั้งทุนได้ทั้งเพื่อนที่จะคอยสนับสนุนส่งเสริมช่วยกันทำงานเพื่อสังคม

กิจกรรมที่มากมายในช่วงระหว่างเรียนที่จัดขึ้นโดยกระทรวงต่างประเทศอังกฤษ อาทิ ทัศนศึกษา สัมมนาพบปะข้าราชการหรือนักการเมืองอังกฤษ นั้นส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนทุนที่มาจากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก และหลังจากจบแล้วกลับบ้านเกิดเมืองนอนก็ยังมีกิจกรรมที่จัดโดยสมาคมนักเรียนเก่าและสถานทูตที่อยู่ในประเทศนั้น ถือเป็นอีกหนึ่งลักษณะพิเศษของทุนนี้ที่เน้นความสัมพันธ์อันดีและดูแลห่วงใยกันแม้เมื่อจะเรียนจบไปแล้ว

ทุนชีฟนิ่งนี้เป็นตัวอย่างของทุนที่เปิดกว้างในพหุสังคมที่มีความหลากหลายสูง ไม่ได้จำกัดเพศสภาพ หรือมีหลักเกณฑ์ซ่อนเร้นมากมาย ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่จะมีนักเรียนทุนเป็นสตรีข้ามเพศ พระภิกษุ ซึ่งถือเป็นแนวคิดเสรีประชาธิปไตย การหลอมรวมทางวัฒนธรรมและพหุสังคม สะท้อนความเป็นโลกตะวันตกแบบฉบับผู้ดีอังกฤษโดยแท้

นักเรียนทุนเก่า ๆ ก็มีโปรไฟล์ที่หลากหลาย มิใช่เพียงคนดัง ผู้นำทางการเมือง หรือนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในสังคม แต่ก็เป็นคนธรรมดา ข้าราชการ นักสิทธิมนุษยชน ครูอาจารย์ที่มีความพยายาม มีความตั้งใจในการพัฒนาสังคม

ในฐานะนักเรียนทุนคนหนึ่ง ผมจึงอยากจะเอาใจช่วยให้คนไทยได้รับโอกาสที่ดีนี้ เพื่อกลับมาพัฒนาประเทศชาติ นำความรู้ที่ได้เรียนมาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำมาประยุกต์เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชมของเรา